TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

4.1.2023

Lähde seuraamaan kanssani tulevaisuuden SOTE-keskus -ohjelman toteutumista Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

#varhansotekeskus - osa 1.

1. MITEN SOTE-KESKUS KEHITTYY VARSINAIS-SUOMESSA 2023?

Lähden seuraamaan 4.1.2023 alkaen blogissani, miten sosiaali- ja terveyskeskuksen uudistamistyö etenee Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen. Erityisesti minua kiinnostaa, miten keskukset palvelevat asiakkaita eri Varsinais-Suomen seutukunnissa, miten niissä saadaan toteutettua moniammatillista työtä ja miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut saadaan nivotuksi saumattomasti toisiinsa.

2. MIKÄ ON UUSI SOTE-KESKUS?
Osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtymistä hyvinvointialueille toteutetaan terveyskeskusten muutostyö sosiaali- ja terveyskeskuksiksi.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen on määrä koota seuraavia palveluita:
- perusterveydenhuollon palveluja
- suun terveydenhuollon palveluja
- sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja
- mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja
- avokuntoutuspalveluja
- kansansairauksien ehkäisyä
- neuvolapalveluja
- muita ehkäiseviä palveluja

3. VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN SOTE-KESKUS JA SEN KEHITTÄMISTYÖ
Suomen hyvinvointialueilla on itsehallinto ja ne etenevät Sote-keskusten kehittämistyössä omaan tahtiinsa. Jokainen hyvinvointialue tekee omat ratkaisunsa ja omanlaisensa Sote-keskuksen. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Sote-keskuksen kehittäminen on alkanut jo hyvinvointialueen valmisteluvaiheen aikana ja se jatkuu nyt toiminnan alkaessa 1.1.2023

Tulossa: #varhansotekeskus, osa 2. Mitä oli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen SOTE-keskuksen kehittäminen vuonna 2022

----
Olen Juha Knuuttila. Toimin lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ja koulutan sosiaaliohjaajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja pääasiassa varsinaissuomalaiselle työelämäkentälle. Lisää Puhetta sosiaalihuollosta sekä keskustelua opiskelusta, oppimisesta ja opetustyöstä löydät Twitter-tililtäni ja Puhetta sosiaalihuollosta -sivulta Facebookissa.