TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

8.6.2021

Kesän kynnyksellä

Opettajan työvuosi alkaa olla kesäkuun toisen viikon alkaessa pikku hiljaa takanapäin. Työvuosi, niinkuin melkein kokonaisuudessa edellinenkin, sujui Korona-rajoitusten merkeissä, etätyötä tehden. Ainoastaan hanke, jossa koulutamme ja tuemme maahanmuuttajia työ- ja toimintakyvyn parantamisessa heidän Suomeen muutettuaa, on vaatinut lähiopetusta ja koululla käyntiä.

Etäopetusajasta ja sen merkityksestä oppimiselle ja opiskelijalle on julkisuudessa kahdenlaista tietoa. Etäopiskeluaika on musertanut opiskelijan mielenterveyden ja energia on käytetty aivan muuhun kuin opiskeluun. Toiset viestit taas kertovat laadukkaan verkko-opiskelun tukeneen opiskelijan oman ajan hallintaa ja koulussa syrjään vetäytyneempien oppijoiden oppimista ja osallisuutta.

Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat vastaavat vuosittain opiskelijabarometrin kysymyksiin. Viimeisen, Korona-aikaa koskeneen kyselyn tulokset ovat yllättäneet. Opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluun ja oppimisympäristöön on parantunut, vaikka voisi äkkiseltään lehtiotsikoiden perusteella luulla toista. Samanlaista viestiä kertoi minulle myös erään toisen ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) kouluttaja. Heidän oppimistuloksensa ovat parantuneet.

Koronaan liittyvä eristäytymisen aika alkaa pikku hiljaa ehkä olla taakse jäänyttä elämää. Koulut ja oppilaitokset voivat palata etätyöpakottomaan elämään ja järjestää oppimisympäristönsä haluamallaan tavalla. Paluuta vanhaan ei enää ole. Kelloa ei voi siirtää taaksepäin. 

Opiskelijoiden odotus oppimisympäristöään kohtaan on muuttunut. Koululäsnäolo edellyttävälle opetukselle tullaan varmasti edellyttämään opiskelijan mielessä Koronaa edeltävää aikaa suuremmat odotukset. "Miksi teemme tätä koulussa, kun Korona-aikana tämä sujui ihan hyvin verkkoa hyödyntämälläkin?" 

"Back to school -aika" näyttää, mitä asiakkaamme ajattelevat. Itse olen valmis jatkamaan verkko-opetuksen kehittämisen tiellä. Osaamisemme, teknologia ja pedagoginen mielikuvitus on vaan rajana, miten järjestämme tulevaisuuden uudet oppimisympäristöt joustaviksi, tehokkaiksi, parempaa opiskelumotivaatiota ja oppimisen laatua tukeviksi ratkaisuiksi.

-----

Löydät blogistani myös sivun eSosionomi ja digipeda linkki- ja lähdeluettelon. Sivulle on koottu  verkko-opetukseen, digitaalisiin oppimisympäristöihin ja sosiaalialan verkko-opetukseen liittyviä linkkejä sekä viitteitä.

Jatkossa kaikki verkko-opetukseen liittyvät blogikirjoitukseni löytyvät blogistani aihetunnisteella eSosionomi. 

Palaillaan asiaan.