Language

11.1.2021

Mikä piti tehdä toisin?

Pedagogisten kehittäjien ja  konkariopettajien ajatuksia muutostarpeista ja teoista parempien oppimisympäristöjen muotoilemiseksi

Uudet pedagogiset ratkaisut aina epäilyttävät. Kaikki ei mene uraauurtavissa kokeiluissa heti nappiin, mutta ei asiat mene ihan nappiin myöskään perinteisissä tunnustetuissa opetus- ja opiskeluratkaisuissa.

Haluaisinkin olla omalta osaltani käynnistämässä vuoden 2021 aikana rehellistä, konstailematonta podcast- ja videoitujen haastatteluiden sarjaa, jossa keskustellaan erityisesti kokeneiden kehittäjäopettajien kanssa siitä, milllaisia haasteita uudet pedagogiset mallit ovat tuoneet opiskelijan ja opettajan arkeen ja miten opettaja on lähtenyt tästä "itsereflektion ja palauteturbulenssista" kohti uusia kehittyneempiä ratkaisuja, kohti parempaa valmentajuutta ja parempaa pedagogisten prosessien hallintaa. 

Tällä hetkellä sarjan työnimi on - Mikä piti tehdä toisin?. Palataan asiaan.