Language

25.1.2016

Kehittämistyöhön osallistuminen

Tietoja minusta

1. Turku AMK palvelut työelämälle

2. Kehittämistoimintani

2.1 Sosiaalihuollon o
ppimisympäristöjen kehittäminen

2.1.1 Työelämälähtöiset projekti-oppimisympäristöt
2.1.2 Tiimioppimisympäristöt ja yrittäjyysopinnot
2.1.3 Verkko-oppimisympäristöt
2.1.4 Somen hyödyntäminen oppimisympäristössä ja työelämäyhteistyössä
2.2 Sosiaalihuollon sähköisten palveluiden kehittäminen

2.2.1 Kiinnostuksen kohteeni
  • Oma kehittämisintressini on miten palveluohjausta, asiakasosallisuutta ja psykososiaalista toimintakykyä voidaan tukea uusin digitaalisin välinein
  • Sosiaalihuollon palvelutehtävistä erityisen kiinnostukseni keskiössä ovat lastensuojelu, perhetyö ja oppilashuolto, työikäisten ja ikääntyvien sosiaalipalvelut
2.2.2 Mukana