TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

2.5.2016

Opintojaksojen oppimateriaalit

Syksy 2016 Opintojakso 7081150


Syksy 2016 Opintojakso 7081159

Teema: Johtaminen ja työyhteisö
  • Seeck, H. 2012. Johtamisopit Suomessa. Luku 1. Johtamisparadigmojen historiallinen jatkumo (n. 30 sivua).Verkkoversiota saatavilla vain 1 kappale
  • Viitala, R. 2014. Henkilöstöjohtaminen strategisen kilpailutekijänä. Luku 1. Henkilöstöjohtamisen kenttä (n. 25 sivua). Verkkoversiota on saatavissa hyvin
  • Juuti, P. & Vuorela, A. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Verkkoversiota saatavissa hyvin
  • Rissanen, S. & Lammintakanen, J. (toim.) 2015. Sosiaali- ja terveysjohtaminen
  • Työterveyslaitos: www.ttl.fi
  • Työsuhdeturvan liittyvää lainsäädäntöä: www.edilex.fi, www.talentia.fi
Teema: yhteisöviestintä