Language

1.9.2015

Oma TKI-historia

 • Päätyökseni toimin Turun ammattikorkeakoulu Oy:n lehtorina, opettajana, kouluttajana  ja valmentajana. Tehtäväni on innostaa, kannustaa ja motivoida sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita uuden oppimiseen ja suomalaisen yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisen toimintaan. Joskus jopa onnistun tässä :)
 • Olen myös intohimoinen uuden miettijä, kokeilija, kehittäjä ja käyttöönottaja, ennemmin tuotekehittäjä kuin tutkijaOlen varmasti enemmän kehittämistyön fasilitaattori ja kokeilukulttuurin hyödyntäjä ja edistäjä. Vahvuuttani eikä edes innostustani ole tutkimusraporttien kirjoittaminen
 • Periaatteenani on, otetaan käyttöön - yleensä heti, ei huomenna. Tutkitaan, arvioidaan ja mietitään - toimiiko! Minua viehättää erityisesti "innovaatioaktivisti" Saku Tuomisen suusta useilta eri foorumeilta kuulemani periaate: "Meille usein sanotaan, emme usko että onnistutte. Tähän vastataan, me tehdään se silti". 
 • Jos emme ole aikaisemmin tavanneet ja sinulla on kanssani samoja kehittämistyöhön liittyviä intressejä, ajatuksia ja yhteistyötarpeita, löydät ja saat minuun yhteyden Twitteristä. Twitterissä viserrän sosiaali- ja terveydenhuollon opetukseen, hallintoon, johtamiseen, yrittäjyyteen, kehittämiseen, tuotekehitykseen, tutkimukseen ja tietoteknologian hyödyntämiseen liittyvistä asioista.
 • Tutkimuksesta- ja kehittämisestä puhuttaessa tarkoitetaan monenlaisia asioita. Tänä päivänä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liitetään myös käsitteet innovaatiot, työelämän tarpeet ja mm. ammattikorkeakoulujen kohdalla aluekehitys. Seuraavassa olenkin  selventänyt erityisesti itselleni mistä on kysymys kun puhumme TKI-toiminnasta, aluekehityksestä ja yrityksen kehittämispalveluista.
Oma näkemykseni palveluiden kehittämisestä
  • Tutkimus tuottaa tietoa tieteellisin menetelmin esim. sosiaalialan ammatillisen työn ja palvelujen laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi (tunnustettu tieto). Ammattikorkeakoulussa tutkimus on soveltavaa, työelämää palvelevaa tutkimusta. Tutkimus sanaa liitetään usein seuraavia mielikuvia ja asioita: tutkijankammio, julkaiseminen, tiedeyhteisö, tieteellinen arviointi, jne.
  • Kehittäminen on tietoon perustuvaa yleistä yhteiseen hyvää tähtäävää kehittämistyötä (hanketoiminta) tai konkreettisemmin palvelutuotekehitystä ja kokeilutoimintaa yksittäisten yritysten tai yhteisöjen kanssa (lyhythanketoiminta tai tuotteistetut palvelut työelämälle). Ammattikorkeakoulun yksi kehittämisen tehtävistä on aluekehityksen tukeminen. Turun ammattikorkeakoulu palvelee alueellisesti Varsinais-Suomea. Kehittäminen sanaa liitetään usein seuraavia mielikuvia ja asioita: tekemistä, "poliittiset" päämäärät, yritysten palveleminen, ei-riippumattomuus, jne
  • Innovaatiot ovat (uuden) tiedon ja tuotekehitysprosessin kautta yleisesti ja laajamittaisesti käyttöönotettuja ja tunnustettuja, uudistettuja tai uusia välineitä palveluiden toteuttamiseen, tuottamiseen ja/tai organisointiin. Turun ammattikorkeakoulussa opetuksen toteututtamisen viitekehyksenä on innovaatiopedagogiikka. Innovaatiot sanaan liitetään usein seuraavia mielikuvia ja asioita: hypetystä, ainutlaatuista, mullistavaa, menestys, radikaalius, start-up, jne.
  • Palvelut yrityksille ja yhteisöille tuottaa palvelujen myyntituloa myymällä osaamista, joka on syntynyt tiedon, kehittämistyön ja tuotekehitys- ja innovaatioprosessien kautta. Palvelut työelämälle voivat olla myös kokeilutoimintaa ja osa esim. ammattikorkeakoulun oppimisympäristöä. Palvelut sanaa liitetään usein seuraavia mielikuvia ja asioita: raha, markkinointi, myynti, laatu, asiakas, jne.
  Oppimisympäristöjen kehittäminen 1997-

  • 1990-2016. Opettajan ja lehtorin tehtävissä
  • 1995. Opettajan pedagogiset opinnot, 40 ov. Helsingin sairaanhoito-opisto
  • 1998-2016 A4 opintokokonaisuusvastaava ja opetus eri opintojaksoilla
  • 2001-2016. Sivutoimisena yrittäjänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon oppimisympäristöjen ja sähköisten palveluiden kehittämisen edistäminen
  • 2004. Vslj ry, harjoittelu ja RAY hankehakemusvalmistelu (pdf) 6 viikkoa, harjoittelija
  • 2007-2010 ja 2012. Monkey oppimisympäristö: nimen keksijä ja kahden miehen valmisteluryhmän jäsen vuonna 2006
  • 2008-.  Mukana Sosionomi (AMK) Ruiskadun toimipisteen maksullisen palvelutoiminnan käynnistämisessä
  • 2010. TA Sally toiminnan käynnistäjä
  • 2012-2014. SOHVI-hanke 2012-2014.
  • 2013-2014. Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijaosuuskuntatoiminnan kehittäminen 2011-2014, kehittäjätiimin jäsenenä. MultiPotentia.
  • 2013-2017. Cro3Station eli Kupittaa Risteysasema konseptin ideointiyhteistyö työelämän kumppanien kanssa
  • 2014-2017 Länsi-Suomen Hyvinvointiverkko sosiaalisen median verkoston käynnistelyä
  • 2015- Viivi Akatemia - Hyvinvointipalveluiden yrittäjyyden, tuotekehityksen ja kuntapalveluiden tuottamisen oppimis- ja kehittämisympäristö
  Tietotekniikka ja oppimisympäristö (1997-)

  • 17.2.-21.11.1997. Tietoverkkojen vuorovaikutteiset oppimateriaalit, 10 ov. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Täydennyskoulutus.
  • 1997-2012. Turun ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK) koulutuksen verkko-opetuksen kehittämisen. Hanke- ja koordinointitehtäviä.
  • 1.2.-10.12.1999. Tietoverkot oppimisympäristönä - Monimuoto-opiskelun suunnittelu ja oppimateriaalin laatiminen, 7 op. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Täydennyskoulutus.
  • 2006-2010. Turun ammattikorkeakoulu, Keskitetyt koulutuspalvelut tiimin jäsen. 
  • 2007-2010. Turun ammattikorkeakoulun tulosalueiden verkkokoordinaattoritiimin puheenjohtaja. 
  • 2008-2010. Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu, kehittäjä asianosaisryhmän jäsen. 
  • 2008. Agricola: verkko-opetus; ELMO2008 - Elearning Module Tools 2008 työpaketin vastaavana. ELMO2008. 
  • 2009. Agricola: verkko-opetus; ELMO2009 vastaavana. 
  • 2010. Agricola: verkko-opetus; ELMO2010 työpaketin jäsenenä. 
  • 2010. Lastensuojelun kokonaan verkossa toteutettavan opetuksen ja työelämän verkko-opetuksen - eForumin - suunnitteluhankeryhmän Turun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (suunniteltu toteutus 2011-2012) puheenjohtaja.
  • 2011. Verkko-opiskelun kehittäminen, HeWe tiimi.
  • 2011. Agricola: verkko-opetus, ELMO2011 vastaavana: eForum ja työpajatyöskentely työpaketin vastaava, lastensuojelun kokonaan verkossa toteutettavan opetuksen ja työelämän verkko-opetuksen eForumin suunnitteluhankeryhmän (suunniteltu toteutus 2011-2012) puheenjohtaja. 
  • 2011. Agricola Second Life Inter työpaketin vastaavana, SWiSL.
  • 2013-2014. eLaatu-koulutus 3 op, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. Lopputyö Sanna Ojalan kanssa. Osa lopputyöstä, video: Opettaja opettaa, Google opettaa. Katso video. Salasana: hamk
  • 2015-2017 Kupittaan Risteysasema
  • 2015- Viivi-Akatemia. eCoaching palvelun kehittäminen.
  Sosiaalipalveluiden tietonhallinto ja tietojohtaminen, sähköiset palvelut asiakkaalle ja ammattilaiselle ja hyvinvointiteknologia (2004-)
  • 16.12.2012-13.12.2003. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät, 20 ov. Kuopion yliopisto.
  • 1.8.2004-. Kuopion yliopisto, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ko, TtM opiskelija 
  • 2004-.A4 opintokokonaisuusvastaava; A4-2 Sosiaalialan tietohallinnon opetus 
  • 2004-2010. Turku AMK, hyvinvointipalvelut tulosalueen viestintätiimi jäsen 
  • 2005-2010. Turku AMK sosiaalialan ko ulkoisen verkkoviestinnän kehittäminen ja ylläpitäminen - www-sivut ja intranet 
  • 2006-2010. Turku AMK sosiaalialan ko:n kuvaviestinnän kehittäjänä - sosiaalialan viestintäkuvat 
  • 2007. STM SOTKA -hanke 1.9-31.12.2007 
  • 2008-2011.  ProConsona sosiaalityö - asiakastietojärjestelmän käyttöön sosiaalihuollon tietohallinnon opetuksessa 
  • 2014-. Länsi-Suomen hyvinvointiverkko
  • 2015. Työelämäprojektien ohjaus teema-alueella
  Ammatillisten verkostojen ja kehittäjäyhteisöjen rakentaminen (2006-)

  • 2004-2005 Yrittäjyyden Talo
  • 2007-2014 Monkey - Hyvinvointipalveluiden monialainen kehittäminen

  Julkaistua T&K toiminnastani