Language

11.1.2014

Vinkkejä osa-aikaisen työn tekijälle

Osa-aikatyössä 1.1.2014 alkaen

Jäin osittaiselle työvapaalle ammattikorkeakoulun lehtorin työstä vuoden 2014 alussa. Lähdin hakemaan vapautta ajatella ja tehdä toisin osa-aikaisen työvapaan (60% töissä) järjestelyllä.  Halusin konkreettisesti muuttaa jotain.

Suurin muutos oli fyysinen irroittautuminen työpaikalta kahdeksi päiväksi joka viikko ja keskittyminen pitkäjänteisempää oppimiseen, jota on rästissä jo monen monta vuotta. Kaikki aikani on viimeisinä vuosina on mennyt ihan konkreettisesti seuraavan päivä, seuraavan viikon tai seuraavan kuukauden työn suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ja työ arviointi on jäänyt usein hyvin pintapuoliseksi tai johtanut huonosti minkäänlaisiin muutoksiin toiminnan tasolla. Oppimista on toki tapahtunut valtavasti, kovalla vauhdilla, mutta lyhytjänteisesti. Se ei kuitenkaan riitä.

Olet siis nyt ollut vuoden alusta alkaen osa-aikaisena, tällä viikolla ensimmäistä kertaa fyysisesti torstain ja perjantain. Olen lehtorin tehtävieni ulkopuolella 40%. Minua ei saa esimies, kollega tai opiskelijani kiinni tuon kahden päivän aikana. Ei puhelimella eikä sähköpostitse. Tässä kohtaa monella lukijalla nousee viimeistään mieleen monenlaisia ajatuksia!

Tukea ja apua itselle ja muille

Miksi vinkkejä? Siksi, että tähän mennessä kaikki kuulemani esimerkit erityisesti opettajien työajan lyhennyksistä ovat olleet tarinoita siitä, miten työn rajaaminen on ollut hankalaa, jotkut ovat suoraan tai sivulauseessa paljastaneet, etteivät he ole asiassa oikeastaan onnistuneet. Käytännössä osa työntekijöistä on tehnyt kuukausitasolla hyvin merkittävän palkan alennuksen ja "saaneet työnsä joten kuten virkaehtosopimusten mukaiseen, tolkkuun suuntaan". Itse en ole saanut yhtään vinkkiä osa-aikaistamista varten, ainoastaan varoittavia esimerkkejä sekä haalean käsityksen niistä houkutuksista,  joita työaikaa lyhentävä kohtaa.

Joulukuussa 2013 minulle valkenikin, että uusi työaikajärjestely vaatii entistäkin enemmän itsekuria työn tekemisen suhteen. Tuon 60% työn suhteen minun tulee olla entistäkin suunnitelmallisempi. Huonolla suunnittelulla, työpaineet valuvat tuolle 40%:n alueelle, jota ei totta vielä ole tarkoitus lahjoittaa työnantajalle, ylitöistä tai muista työpaineista suoriutumiselle.

Osittaisesta työvapaasta selviytyminen vaatii myös muiden huomioon ottamista. Myös muiden työkaverien on tiedettävä ja tiedostettava tilanteeni ja uusi työhöni liittyvät järjestelyt. Jos toimin osana työyhteisöä ja haluan hoitaa opetukseen liittyvät tehtäväni kunnolla, minun pitää myös tiedottaa, miten minä toimin erilailla kuin he kokoaikatyöntekijöinä.

Tulossa vinkkejä ja prinsiippejä

Olenkin päättänyt koota itselleni sekä vinkiksi muille vastaavassa tilanteessa oleville asioita, joita olen huomioinut tai lähtenyt toteuttamaan näin heti osa-aikaisen vapaani alussa. Tarkoitus ei ole pohdiskella mitään työssä jaksamisen kysymyksiä abstraktilla "tulokulma" tasolla vaan kirjoittaa kokemuksiani ja näkemyksiä konkreettisten vinkkien muotoon enempikin Juhani "Don Tami" Tammisen tavalla yksinkertaisesti ja nasevasti huoneentaulun tyyliin.

Eli tässä kohtaa lopetankin tämän proosan kirjoittamisen ja palaan seuraavassa kirjoituksessani lähiaikoina konkreettisiin vinkkeihini ja prinsiippeihin.

Palaillaan.

Ps.  Kun tarinani jatkuu, vinkkailen tuolla Twitterin puolella asiasta