Language

29.8.2011

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen - positiivista näkyvyyttä

Korkeakoulun ja varmasti muidenkin opinahjojen näkökulmasta työelämän internet sivujen ja muiden palveluportaalien merkitys on oppimisympäristönä kasvanut. Ainakin sosiaali- ja terveysalalla opiskelijoilla on mahdollisuus hakevat suuren osan tiedostaan netistä ja sähköisistä oppimateriaaleista. Tiedon tuottajani keskeisiä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveportti, järjestöt sekä kuntien eri organisaatioiden sivustot. Oppimisympäristönä Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sivut tarjoavat nykyisellään tietoa palvelujärjestelmästä, meneillään olevista muutoksista, työn sisällöstä ja jonkin verran myös työmenetelmistä.

Oman kokemukseni mukaan yhdistyneen sosiaali- ja terveystoimen aikana sivujen laatu ja sisältö on parantunut selvästi, esim. lastensuojelusivut ja yleensä perhepalveluiden kuvaus. Yhdistymisen jälkeen asiakas saa myös samoilta sivuilta kattavan kuvan kaikista kunnallisista sosiaali- ja terveystoimen palveluistaan.

Kehitettävääkin on. Opiskelijat tekevät harjoittelupaikkavalintoja opettajien ohjaamina, toisten opiskelijoiden "perimätiedon" varassa sekä hakemalla tietoa internetistä. Valitettavasti Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sivut eivät anna kovinkaan paljoa tietoa esim. lastensuojelulaitosten toimintaympäristöstä, työmenetelmistä tai osaamisvaatimuksista harjoittelijalle tai työntekijälle. Uskoisin, että toimintaympäristö- ja työmenetelmätiedosta olisi myös esim. lastensuojeluasiakkaalle käyttöä ja hänen edun mukaistaan.

Olen monesti ihaillut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisesti terveysalan opiskelijoille suunnattua oppimisympäristöä. Kyseinen ympäristö antaa erityisaloihin/klinikoihin jakautuen aina toimipistetasolle asti opiskelijoiden kipeästi kaipaamia tietoja. Uskon, että VSSHP oppimisympäristö voisi olla jonkinlainen vertaisarvioinnin ja tutustumisen kohde myös sosiaali- ja terveystoimen kehittämisyksikössäkin. 

Sosiaali- ja terveystoimen oppimisympäristön kehittämistyötä olisi mahdollisuus tehdä oppilaitosyhteistyönä esim. sosionomi (AMK) koulutuksen oppimista tukevan palvelutoiminnan, Tukialus toiminnan kanssa. Tällä tavalla toteutettavan sivujen tietosisällön kehittämisestä hyötyisivät sekä sosiaali- ja terveyssektorin tiedotus- ja viestintäorganisaatio, opiskelijat oppimalla sekä asiakkaat. Asiaa voisi aloittaa viemään eteenpäin yhteistyönä esim. vuonna 2012.

Linkit:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Turun ammattikorkeakoulu