Language

26.5.2024

SVR Campus - Simulaatio-oppimisen kehittämistä sosiaalisessa virtuaalitodellisuudessa

Sosionomi (AMK) koulutus kehittää simulaatio-oppimista sosiaalisessa virtuaalitodellisuudessa

Mitä on sosiaalinen virtuaalitodellisuus?

SVR Campus on innovaatioyhteistyötä sosiaalisen virtuaalitodellisuuden oppimisympäristön kehittämisessä sosionomi (AMK) opiskelijalle. Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) koulutus on ollut mukana innovaatioyhteistyössä vuodesta 2021 alkaen.

SVR Campus -innovaatioyhteistyö alkoi Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hankkeen 2021-2023 aikana. Ammattikorkeakoulujen sosionomi (AMK) kouluttajat tunnistivat tarpeen kehittää verkkotutkintojen simulaatio-opetusta digitaalisissa oppimisympäristöissä. Vuonna 2023 viisi (5) ammattikorkeakoulua aloittikin yhteistyön virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan simulaatio-oppimisen kehittämiseksi. 

SVR Campus yhteistyötä edistää neljä ammattikorkeakoulua

SVR Campus - innovaatioyhteistyössä on 2024 aktiivisesti mukana neljä ammattikorkeakoulua. Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä sosionomi (AMK) koulutuksessa kehittävät Lapin ammattikorkeakoulun, LAB ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) koulutusasiantuntijat yhteistyössä opiskelijoiden, työelämä- ja teknologia-asiantuntijoiden kanssa.

Mitä kehitetään?

Innovaatioyhteistyössä kehitetään pienten osaamiskokonaisuuksien palvelutarjonta ja sosiaalisen virtuaalitodellisuuden käyttämistä alustana jatkuvan oppimisen palveluissa. 

Innovaatioyhteistyössä on keskeisessä roolissa myös yhteiskehittäminen, kohtaamiset virtuaalitodellisuudessa, VR-videot ja -opetusvideot sekä verkostotyö.  

Turun ammattikorkeakoulun osuus innovaatioyhteistyössä on erityisesti jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen muotoilu, pedagogiikka virtuaalitodellisuusoppimisessa ja VR-koulutukset ja-kokeilut.

Lisätietoa

Lisätietoja SVR Campuksen -innovaatioyhteistyöstä on tulossa blogissani 3.6.2024. 

Lisätietoja innovaatioyhteistyöstä voit tiedustella minulta.