TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

3.12.2022

My S.K.Y - Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus 5 op

Täydennystä: 10.11.2023. Opintojakso on nyt lyhenteeltään
EduSKY

----

Kuka ja milloin?

Turun ammattikorkeakoulun tarjoaa syksyllä 2023 ensimmäistä kertaa yrittäjyyden opintojakson: Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus 5 op. 

Video: My S.K.Y Intro

Mitä?

Opintojakso ei ole mikä tahansa Turun ammattikorkeakoulun yrittäjyysjakso. Opintojaksolla keskiössä on sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen yrittäjyys, yritykset, palvelut ja palveluiden tuotekehitystyö. Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyyteen perehtymisen rinnalla opiskelija perehtyy myös perinteisiin yrittäjyysopintojen teemoihin ja sisältöihin.  

Opintojakso on tarkoitettu kenelle tahansa sosiaali- ja kasvatusalan työstä ja yrittäjyydestä kiinnostuneelle opiskelijalle, työntekijälle tai jo muulla alalla työskentelevälle yrittäjällekin.

Miten?

Opintojakson voi suorittaa täysin itsenäisesti, oman yrittäjyyden kehittymissuunnitelman mukaisesti? 

1. Yrittäjyyden kehittämissuunnitelma 14 t

Opiskelija tekee valmentajansa kanssa oman yrittäjyyden kehittämissuunnitelman. Hän suunnittelee opintoihin kuuluvien kolmen mikrokurssien (3x1 op) suoritusaikataulun sekä oman yrittäjyyden kehittämisprojektin tavoitteet, sisällön ja toteutuksen

2. Mikrokurssien (3) suorittaminen 81t

Opiskelija suorittaa itsenäisesti verkossa 3 mikrokurssia. Mikrokurssit voi suorittaa täysin ajasta ja paikasta vapaasti. Jokainen mikrokurssi sisältää opiskelijan itse vapaasti valittuna ajankohtana suorittaman verkkotesti (tentin) oman osaamisensa varmistamiseksi

3. Oman yrittäjyyden kehittämisprojekti 40t

Yritysyhteistyö: esim. vierailukäynnit eri yrityksissä, selvitystyö, perehtymispäivä/-t erikseen valitussa yrityksessä, yrityksen tuotekehitystyöhön osallistuminen, oman yrittäjyyden aloittaminen, liiketoimintasuunnitelmaharjoitus, tms. 

---

My S.K.Y on sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennuksen yksityinen ja epävirallinen tuotemerkki.