Language

20.12.2022

Luokka 2026 - Bring my classroom back again!

1. Luokka 2026 on kiinnostunut Metaversumista oppimisympäristönä

Tutustu Luokka 2026 kehittämistyöhön. Jos haluat pysyä mukana ja seurata työtä, liity Luokkalaiset Facebook-ryhmään.

Video: Luokka 2026 Metavisio I Juha Knuuttila

Kohti Metaversumia

Turku AMK sosiaali- ja kasvatusalan yksikkö aloitti elokuussa 2022 osana Kansallista verkkotutkintoverkosto -hanketta (2021 - 2023) ja siihen liittyvää eSosionomi verkostoyhteistyötä Luokka 2026 kokeilutoiminnan. 
Luokka 2026 kokeilee, kehittää ja tutkii Metaversumia verkkotutkinnon sosiaalisena  oppimisympäristönä. 

Kerron seuraavassa tarkemmin mitä tarkoittaa Luokka 2026 kokeilu ja kehittämistoiminta. Tekstin oheen olen upottanut videoita, joiden kautta asiaa tuntemattoman on helppo päästä kiinni millaisten asioiden parissa Luokka 2026 tekee töitä. Videoissa korostuu Meta nimisen yrityksen materiaali, koska vuosien 2022-2023 aikana kokeilutoiminta tapahtuu Metan virtuaalitodellisuusalustalla ja Meta Quest 2 virtuaalilaseja hyödyntäen.

Kuulet blogissani Luokka 2026 tuloksista keväällä 2023. Tammi-helmikuussa 2023 julkaistaan Luokka 2026 Podcast, aiheena syksyn 2022 opiskelijaprojekti opiskelijatiimin kokemana.

2. Mitä Luokka 2026 kokeilee ja kehittää 2022-

Video: The Metaverse and How We'll Build It Together -- Connect 2021 I Meta

Kohti virtuaalitodellisuuden sosiaalisia oppimisympäristöjä

 • Luokka 2026 kehittää virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä sosionomi (AMK) verkkotutkinnoissa
 • Luokka 2026 kokeilee ja kehittää Metan virtuaalitodellisuuden (Facebook) sosiaalisen median alustalla tapahtuvaa verkkotutkinto-opiskelijoiden sosiaalista oppimisympäristöä ja siellä tapahtuvaa sosiaalista toimintaa
 • Luokka 2026 kokeilut tapahtuvat Metan virtuaalitodellisuuden sosiaalisen median alustalla hyödyntämällä Meta Quest 2 virtuaalilaseja
 • Luokka 2026 kokeilee virtuaalimaailmassa tapahtuvaa toimintaa, dokumentoi kokemuksia, kyselee ja järjestää työpajojen sosionomi (AMK) verkkotutkinto-opiskelijoille 
 • Luokka 2026 lisää kokeilutoiminnan kautta asiakasymmärrystä verkkotutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnista, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarpeista
 • Luokka 2026 visiona on kehittää virtuaalitodellisuutta hyödyntävää ja virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaa innopeda-periaatteiden mukaista toimintaa
 • Luokka 2026 visiona on kehittää / hyödyntää jo olemassa olemassa olevia virtuaalimaailman toiminta- ja oppimisympäristöjä, jotka ovat nykyisiä verkkotutkintojen oppimisympäristöjä avoimempia, epämuodollisempia, aikaan- ja paikkaan sitoutumattomampia ja immersiivisempiä 

3. Mitä tehtiin syksyllä 2022

Video: Introducing Oculus Quest 2 I Meta

Toimintaa Metan virtuaalitodellisuudessa ja digitaalisella yhteistyöalustalla

 • Aloitettiin ensimmäinen Luokka 2026 VR1 opiskelijaprojekti - Sosionomi (AMK) opetussuunnitelman TKI - Projektiharjoittelu 5 op 
 • TKI-Projektiharjoittelua suoritti 4 sosionomi (AMK) verkkotutkinto-opiskelijaa yhteistyössä projektin tilanneen opettajan kanssa 
 • Opiskelijat ottivat itsenäisesti käyttöön VR-lasit ja Meta virtuaalitodellisuuden sosiaalisen median alustan ja raportoivat käyttökokemuksensa
 • Opiskelijat tutustuivat itsenäisesti Meta virtuaalimaailman kautta saavutettaviin digitaalisiin yhteistyöalustoihin ja raportoivat käyttökokemuksensa
 • Opiskelijat selvittivät Turku AMK verkkotutkinto-opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarpeita kyselyn ja haastattelun avulla ja raportoivat tulokset
 • Opiskelijat kokosivat ideat raporttiinsa virtuaalimaailman hyödyntämiseksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden näkökulmista

4. Mitä tehdään keväällä 2023

Video: The Future of Your Office Is in a VR Headset | WSJ

Mennään syvemmälle virtuaalitodellisuuden yhteistyöalustoilla

 • Aloitetaan toinen Luokka 2026 VR2 opiskelijaprojekti osana Sosionomi (AMK) opetussuunnitelman TKI - Projektiharjoittelu 5 op opintoja
 • TKI - Projektiharjoittelun toteuttavat 4 sosionomi (AMK) verkkotutkinto-opiskelijaa yhteistyössä projektin tilanneen opettajan kanssa 
 • Opiskelijat toimivat virtuaalimaailmassa
 • Kokeilu ja kehitystyö keskittyy erityisesti digitaalisiin yhteistyöalustoihin
 • Tarkempi projektisuunnitelma ja toimeksianto valmistuu tammikuussa 2023

5. Lopuksi

Video: Education in the metaverse I Meta

Matka kohti virtuaalitodellisuuden sosiaalisia oppimisympäristöjä on alkanut

 • Ensimmäinen Luokka 2026 VR1 projekti päättyi 14.12.2022 
 • Luokka 2026 sosionomi VR2 projekti alkaa 25.1.2023.
 • Verkko-opiskelijan näkökulmasta voisi Luokka 2026 visiota ja missiota kuvata myös sloganilla - Luokka 2026 - Bring my classroom back again.
 • Mikäli olet kiinnostunut Luokka 2026 muutostyöstä ja haluat kevään aikana lisätietoa, ota yhteyttä.

6. Flashback

Tämän blogitekstin kirjoittamisen yhteydessä palasin menneisiin ajatuksiini. Korona-aikaa, elokuussa 2020, pohdin lähi- ja verkkokohtaamista podcastissani. Huomaan pohtineeni tuolloin myös näitä sosiaalisessa oppimisympäristön kehittämisen haasteita verkkotutkinnoissa.

Podcast. Lähikohtaaminen ja digikohtaaminen? Korona-ajan ajatuksiani elokuussa 2020.

Lue kaikki Luokka 2026 blogitekstini. Klikkaa tämän tekstin alapuolelta löytyvää aihetunnistetta #luokka2026.