TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

10.12.2022

Eri näkökulmia argumentoivaa digipeda-keskustelua ja -dialogia voisi olla paljon enemmän

Digitalisaatio ja digitaalinen toimintatapa on levinnyt vuonna 2022 kaikkialle.  Uudet tavat toimia ja tehdä työtä alati tietoteknistyvässä maailmassa harppovat eteenpäin, haastaen vanhat toimintatavat ja yhdessä olemisen ja tekemisen muodot. 

Ammattikorkeakoulun opettajan opetustyö sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta on mielenkiintoinen näköalapaikka tässä murroksessa. Työn luonne, asiantuntijayhteisömme dynaamisuus sekä asiakkaidemme odotukset opiskelusta ja oppimisesta vuonna 2022 mahdollistavat sen, että kuljemme ammattikorkeakouluissa etunenässä digitalisaation muutoksessa. 

Digitalisaatiokehitys ei ole millään tapaa ongelmatonta. Teollisen vallankumouksen ajan luddiittihenkeä myös tarvitaan. Itse pidän digioptimistien ja digipessimistien välistä vuoropuhelua hyvin arvokkaana. Sitä pitäisi käydä mm. omassa Turun ammattikorkeakoulun opettaja- ja opiskelijayhteisössä vielä huomattavan paljon enemmän. 

----
Olen Juha Knuuttila. Toimin lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ja koulutan sosiaaliohjaajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja pääasiassa varsinaissuomalaiselle työelämäkentälle. Lisää Puhetta sosiaalihuollosta sekä keskustelua opiskelusta, oppimisesta ja opetustyöstä löydät Twitter-tililtäni ja Puhetta sosiaalihuollosta -sivulta Facebookissa.