Language

18.5.2022

Syksyn 2022 opetusteemani: Oppimateriaalitallenteita, oppimateriaalitallenteita ja oppimateriaalitallenteita

Vuonna 2022 lähes mikä tahansa tieto on saavutettavissa internetin kautta. Opiskelijan mielestä opettajan lisäarvo ei ole toimia oppitunnilla tiedon jakajana, vaan oppimisen auttajana, ohjaajana ja osaamisen varmentajana.  

Olen ollut käänteisen opetuksen ja opiskelun tiellä vuodesta 2015 alkaen. Se on tullut jäädäkseen. Uusissa oppimisympäristöissä opiskelijat tarvitsevat ja haluavat entistä enemmän suorituksen johtamista (palaute - osasinko? - mitä opein). Vaikeimpien asioiden kohdalla myös opettajan tuki asioiden jäsentämisessä voi olla joskus tarpeen.

Ensi syyslukukaudesta alkaen kehitän edelleen opiskelijan suorituksen johtamista ja ohjaamistani. Kaikille opintojaksoille on tulossa myös ohjaukseen ja opetukseen liittyviä video- tai podcast tallenteita, niillä on kysyntää. Syksyn 2022 opetukseeni liittyen teemanani onkin: tee oppimateriaalitallenteita, oppimateriaalitallenteita  ja vielä kerran oppimateriaalitallenteita.

Tehdään ja kehitetään yhdessä.