Language

3.10.2021

Hyvinvointialue ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuolto - 2031

Olen tänään 3.10.2021 60-vuotias. Vuonna 2031 ikäluokkani täyttää 70 vuotta. Millainen voisi vuonna 2031 olla tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuolto? Miten asian näen tällä hetkellä sosiaalihuollon asiantuntijana, varsinais-suomalaisena, turkulaisena ja tulevana ikäihmisten palveluiden käyttäjänä?

Seuraavassa pohdin asiaa erityisesti käsillä olevan hyvinvointialueisiin perustuvan sote-mallin ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustarpeiden näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat ihmisen luo

Terveyspalvelut on järjestetty perinteisesti keskitetysti ja asiakkaan on pitänyt löytää ne. Tulevaisuudessa palvelujen tulee toimia asiakaslähtöisesti. Palveluja on pystyttävä tuottamaan runsaasti myös haja-asutusalueille ja asiakkaan kotiin. Vain perustelluista syistä asiakkaan tulee siirtyä fyysisiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin palveluja hakemaan. Digitalisaation ja tietojärjestelmien hyödyntäminen ottavat vasta ensi askelia asiakaslähtöisten palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut saavuttavat kuntalaisen omaishoidon, kolmannen sektorin, yritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöllä. Tätä varten jokaisessa kunnassa ja isojen kuntien "syrjäisemmilla alueilla" tulee olla myös aluepalveluista vastaava sosiaali- ja terveydenhuollon toimipiste, joka tuntee myös paikalliset tarpeet ja voimavarat. Toimipiste mahdollistaa ja varmistaa myös lähihoivan sekä terveydenhuollon lähipalvelujen järjestämisen. Sote-keskus on yhtä lailla "lähipalveluita ja paikallista osallisuutta varmistava tahtotila" kuin jotain fyysistäkin.

Sote-ammattilaiset mukaan sote-palveluiden ja asiakastyön kehittämiseen 

Uusien sote-palveluiden kehittämisessä sote-ammattilaiset - mm. lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat - tuntevat tavallisen lapsiperheen mutta myös erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten arjen tarpeet sekä palveluihin liittyvät "karikot". Siksi sote-työntekijät ja eri ikäiset kuntalaiset on otettava nykyistä paremmin palveluiden sekä uusien palveluratkaisujen suunnitteluun. Vaikka meillä on ikäihmisten palveluja toteuttamassa erittäin koulutettu ammattikunta, meidän ammattirakenteemme on hyvin staattinen. Onko ihan välttämätöntä, että tulevaisuudessakin yhden työntekijän arki koostuu ainoastaan kaikkein vaikeimmin autettavien ikäihmisten kanssa tapahtuvasta työstä? Eikö työnkuvia voisi jo  monipuolistaa, eletäänhän vuotta 2021?

Digitalisaatio ja etätyö on vuonna 2021 työelämän arkea. Digitalisaatio tuo myös uusia ja meidän vielä ymmärtämättömiäkin mahdollisuuksia joustavoittaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä työhyvinvoinninkin näkökulmasta. Digitalisaatio ja virtuaalinen kohtaaminen ovat jo nyt vuonna 2021 mahdollistaneet  ottaa uusia askeleita uudenlaisen ja kustannustehokkaan moniammatillisen työntekemisen kulttuurissa.