TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

23.8.2021

Ilolla mukana. FONE - Flexible Online Education

Mitä tarkoittaa  FONE eSosionomi?

Kansallinen verkotutkintoverkosto 2021-2023 hanke (brändinimi FONE - Flexible Online Education) verkostoi verkkotutkintoja, kehittää verkko-oppimisympäristöjä ja verkko-opiskelun opiskelijahyvinvointi. FONE eSosionomi yhteistyö edistää, verkostoi ja kehittää sosionomi (AMK) koulutusten kansallista työtä. Lue lisää blogistani.
Minulla on ollut ilo päästä mukaan viime keväänä 2021 startanneeseen kolmivuotiseen Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hankkeeseen. Hanke sai keväällä kutsumanimeksi FONE, joka tulee sanoista Flexible Online Education. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulu, partnereina ovat Haaga-Helia, Hämeen AMK, Humak ja Oulun AMK.

Olen seuraavassa tiivistänyt oman näkemykseni mukaan hankkeen tavoitteet eräänlaiseksi "rautalankamalliksi".

Hankkeen tavoitteet

  1. Luodaan kansallinen verkkotutkintoverkosto (Tavoite 1).
  2. Kehitetään digipedagogista toiminta  ja malleja (Tavoite 2). Erityisessä keskiössä on työelämäyhteistyön kehittäminen, tavoitteena entistä ennakoivampi, ajantasaisempi ja joustavampi koulutus.
  3. Opiskelijoiden osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen digitaalisissa oppimisympäristöissä (Tavoite 2).
  4. Olemassa olevien, verkkoon siirrettävien ja uusien innovatiivisten tutkintojen saattaminen kansalliseen tarjontaan (Tavoite 3).
  5. Kansallisten verkkotutkintojen rakentaminen esim. ilmastonmuutos- ja kansainvälisyysosaamisen kehittämiseksi ja tukemiseksi (Tavoite 3) .

Verkko-oppimisympäristöjen yhteisöllisyys ja digitaalinen osallisuus turvaa opiskelijahyvinvointia

Omassa opettajan ja laillistetun sosiaalityöntekijän ammatissani näen, että yhteisöllisyyden ja sosiaalisen verkoston merkitys on suuri yksilön hyvinvoinnille. Yhteisöllisyyden puute sairastuttaa yksilöä, työyhteisöjä, opiskelijoita ja koko yhteiskuntaa. Verkko-oppimisympäristöissä oppiminen ja opiskelijahyvinvointi tarvitsee toteutuakseen yhteisöllisyyden fasilitointia, ryhmätoimintaa ja vertaistukea. 

Olen kiinnostunut digitalisaation ja verkkoympäristöjen eri mahdollisuuksien kehittämisestä. Verkko-oppimisympäristöjen kehittämisessä - digitaalisten ratkaisujen rakentamisessa ja käytettävyydessä - on huomioitava ja tuettava erilaisia oppijoita ja oppimistyylejä. Syrjäytyminen myös digitaalisissa oppimisympäristöistä on riski.

Näen, että meillä on edellisten päämäärien toteuttamiseksi mahdollista lähteä FONE-hankkeessa luomaan sosionomikoulutuksen verkkotutkintoverkostoa. Koska sosionomi (AMK) koulutusta järjestetään jo hyvin monissa ammattikorkeakouluissa kokonaan verkossa, voisi sosiaaliala olla edellisten päämäärien toteuttamisessa yhtenä pioneereista merkittävä toimija osana laajempaa verkkotutkintoverkostoa .

Tutkintojen sisältöjen ja verkkopedagogisten ratkaisujen kehittäminen työelämäyhteistyössä

Toinen tärkeä kehittämiskohde on sosionomi (AMK) tutkinnon sisältöjen ja verkkopedagogisten ratkaisujen kehittäminen työelämäyhteistyössä. Lähtökohtana olisi työelämän omien verkkopedagogisten ratkaisujen, tarpeiden ja ideoiden kartoittaminen.

Tärkeää olisi, että kehittämisen yhteistyöhön otettaisiin alusta alkaen mukaan myös opiskelijat, erityisesti verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelun opiskelijahyvinvoinnin ja joustavan opiskelun tarpeiden asiantuntijoina. Yhtenä foorumina voisivat olla esim. oppilaskunnan ja tutkintoja edustavat opiskelijayhteisöt.

Toivon, että pääsen omalta osaltani viemään tässä hankkeessa eteenpäin edellä mainittuja asioita ja pääsen todella näiden asioiden kimppuun syksyn edetessä. 

Innolla mukana. Palataan syksyn aikana asiaan.

Päivitys 2.9.2021. Voin ja saan aloittaa syyskuussa oman työni edellä mainittujen teemojen parissa.