TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

2.6.2021

Sosiaalihuolto ja digitaalinen linkki- ja lähdeluettelo

Tästä linkki- ja lähdeluettelosta löytyy teemaan digitaalinen sosiaalihuollossa liittyviä sähköisiä materiaaleja, internet-sivustoja, portaaleja, digitaalisia palveluita, kehittämishankkeita ja kokeiluita. Mikäli olen käyttänyt lähdettä jossain omassa blogitekstissäni, lähteen kohdassa on myös julkaisuvuosi ja viitattu merkintä.
  1. eSosiaalityön mahdollisuudet. Facebook-yhteisöpalvelu. Ryhmä. Ylläpitäjät Maarit Kairala, Leena Tikkala, Sonja Soini ja Katri Ylönen. https://www.facebook.com/groups/eSosiaalityo
  2. Kanta. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden portaali. Ylläpitäjät Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Kansaneläkelaitos (Kela), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) ja Digi- ja väestötietovirasto (DVV). https://www.kanta.fi 
  3. Lapin yliopisto. eSosiaalityön maisterikoulutus hanke (2015-2018). eSosiaalityön mahdollisuudet. Sosiaaliset vaikutukset. Blogi. http://esosiaalityo.blogspot.com.
  4. Lapin yliopisto. eSosiaalityön maisterikoulutus hanke (2015-2018). eSosiaalityö. Twitter mikroblogipalvelu. https://twitter.com/esosiaalityo
  5. Pelastakaa lapset ry. Digisosiaalityön verkkokurssi. https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/digisosiaalityon-verkkokurssi.
  6. Pelastakaa lapset ry. Digitaalinen hyvinvointi ja lapsen oikeudet. Kehittämis- ja asiantuntijatyön teemasivu. https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asiantuntijatyo/digitaalinen-hyvinvointi-ja-lapsen-oikeudet
  7. Sosiaalialan digitalisaatio. Blogi. Blogitoimitus, Susi Salovaara, Anna-Maija Pyykönen ja Noora Oinas. https://sosdigi.weebly.com
  8. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry). Ikäteknologiakeskus. Asiantuntijakeskus. http://www.ikateknologiakeskus.fi