Language

31.1.2020

Turku AMK sosiaalipalveluiden tietotekniikan ja digitalisaation kehittämisen kokeilut ja hankkeet

Palaa tästä OMATuotekehitys sivulle

Päättynyt työelämäyhteistyö
  • Ulvilan kaupunki,  sosiaali-  ja terveyskeskus. Adobe Connect -verkkoneuvotteluun tutustuttaminen ja kokeilut lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden kanssa. Opetuksen liiketoiminta -projekti.
  • Aivohalvaus- ja dysfasialiitto. Adobe Connect -verkkoneuvotteluun tutustuttaminen ja kokeilut liiton sisäisessä yhteistyössä. Opetuksen liiketoiminta -projekti.
  • Kota ry. Järjestön työntekijöiden tutustuttaminen some-maailmaan. Opetuksen liiketoiminta -projekti.
  • Marttilan kunta. Ikäihmisten toimintakykyä edistävät pelit ja virtuaalimaailma arjen ja toimintakyvyn tukena. Ikäihmisten ja työntekijöiden tutustuttaminen  palveluihin. Opetuksen liiketoiminta -projekti.
  • Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Turku. Virtuaalikulttuuri-projekti. Opetuksen liiketoiminta -projekti.
  • Rainasäätiö, Turku. Mukana työikäisten valmennustoiminnan some-koulutuksen kehittämisessä. Opetuksen liiketoiminta -projekti.
  • Otesäätiö, Turku. Tietoteknologia-oppaiden tuottaminen säätiön valmennustoiminnan tueksi. Opetuksen liiketoiminta -projekti.
  • Turku AMK / Turun hyvinvointipalvelut, kotihoito. Activage-hanke. Tablettilaitteet ikäihmisten tukena. Turun kaupungin kotipalveluhenkilöstön perehdytysprosessin suunnittelu ja toteutus. Toimin projektityöntekijänä. Opetuksen liiketoiminta -projekti.
2020-
  • Haaga-Helia AMK / Turku AMK. VR-Fast Track-hanke. Virtuaalimaailman hyödyntäminen maahanmuuttajien työllistymisessä ja ammatillisen osaamisen tunnistamisessa valituilla toimialoilla.