Language

3.1.2020

Teams- ja Zoom-verkkoneuvottelut Turku AMK opetukseni kokeilukäyttöön keväällä 2020

Microsoftin Skype for Business verkkoneuvottelujärjestelmä on poistumassa ja Microsoftin Teams korvaa Skypen virtuaalikokousten työkaluna.

Myös Zoom-järjestelmällä toteutetuista virtuaalineuvotteluista on ollut rohkaisevia kokemuksia mm. eAMK-yhteisössä sekä Turun ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön pilotti- ja koekäyttäjillä.

Turun AMK:n Sosionomi (AMK) verkkotutkinto on tullut jäädäkseen, tarve kehittää sosiaalista toimintaa digitaalisissa oppimisympäristöissä ja sosiaali- ja terveysalan työssä on iso. Verkkotutkintojen kohdalla suurenevat sisäänottoryhmät haastavat yhteisöllisyyden ylläpitämistä ja kehittämistä verkko-opiskelija yhteisöissä. Skype-verkkoneuvottelujärjestelmä ei palvele enää mm. isojen opiskelijaryhmien sosiaalista toimintaa ja yhtäaikaista videoneuvottelu-yhteyttä. Myös tilallisten virtuaalioppimisympäristöjen hyödyntämistä olisi syytä jossain vaiheessa lähteä kokeilemaan.

Näistä lähtökohdista otan keväällä 2020 pilotti- ja kokeilukäyttöön Turku AMK Sosionomi (AMK) verkkotuutoroinnissa omilla tuutor-ryhmilläni sekä Teams- että Zoom-verkkoneuvottelun.

Psosvs18-ryhmällä siirtyminen Skype-käytöstä Teams-käyttöön on luontevaa ja tarpeellista, koska vielä heidän opiskeluaikanaan (2 vuotta jäljellä) Skype-järjestelmä tulee poistumaan.

PSOSS19V-ryhmällä siirryn tuutortoiminnassa Skype-käytöstä Zoom-käyttöön, koska se mahdollistaa Skype-järjestelmää laajemman videoneuvottelukäytön. PSOSS19V-ryhmän koko on 24 opiskelijaa ja omaan tuutorryhmääni kuuluu 12 opiskelijaa.

Käytöönotot alkavat molempien järjestelmien osalta tammikuun toiselta viikolta eteenpäin. Kerron niiden etenemisestä täällä. Blogitekstit löytyvät jatkossa aihetunnisteella ja blogini sisäisellä haulla: k2020skypejazoomkokeilut.

Tervetuloa matkaan.