TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

30.8.2017

Verkkoryhmän lähipäivä 3 - 30.8.2017

We can do it

Sosionomi (AMK) verkko-opinnot - Psosvs17 - ryhmän viimeinen aloitusjakson lähipäivä aloitettiin katsomalla Varsinais-Suomen liiton toteuttama video omasta maakunnastamme. Videon nimenä on "We can do it". Videon sisältö tuo esiin myös Turun ammattikorkeakoulun strategiassa voimakkaasti esiin tulevan innovaatiopedagogiikan. Ei riitä, että tiedetään tai osataan. Vaan pitää osata viedä kehitystä myös eteenpäin ja saada asioita muuttumaan.

Turun ammattikorkeakoulun tehtävänä on tutkintojen tuottaminen ja opetus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta, joka hyödyntää varsinaissuomalaisia ja Varsinais-Suomen maakuntaa, kuntien asukkaita ja elinkeinoelämää.


Video: Varsinais-Suomen liitto. We Can do it.

Laadukas vuorovaikutus ja sen haasteet digitaalisessa maailmassa

Viimeisen lähipäivän aikana tutustuttiin mm. vertaistuutorien johdolla opetussuunnitelmajärjestelmään eli SoleOpsiin ja opintojaksojen toteutussuunnitelmiin. Opiskelijakunta Tasokas kävi myös esittäytymässä. Iso osa päivää käytettiin aikaa verkko-opiskelijalle oleellisten tietoteknisten perusasioiden sisäistämiseen. Office 365, Optima ja Skype perusteet tulivat tutuksi. Myös Skype-verkkoneuvottelujärjestelmään käyttöä harjoiteltiin ja erilaisiin haasteisiin tutustuttiin. 

Lähipäivän päättyessä ainakin minulla oli mielessä Katri Saarikiven videolla aamulla lausuma toteamukset. "Ihminen on työvälineitä luova eläin. Kyky empatiaan erottaa ja on meidät kilpailuetumme robotisoituvassa ja tekoälyllistyvässä maailmassa. Empatia ja tunteiden ilmaisu on merkityksellisessä asemassa myös verkkovuorovaikutuksessa".


Video: Katri Saarikivi. Viestintä ja vuorovaikutustaidot verkossa.

Verkkoryhmän lähipäivien päätös

Verkkoryhmän Psosvs17 ainoat lähipäivät päättyivät perjantain iltapäivällä, jolloin otettiin muutama kuva. Matka verkko-opiskelijana alkaa ensi viikolla opintojaksolla, jossa perehdytään Sosionomi (AMK) työkenttiin ja työtehtäviin.
Kuva: Psosvs17 ryhmä ICT-Talon portaikossa 30.8.2017