Language

15.4.2015

Arviointia opettajan uuden vuoden lupauksista 2015

Tein 7.1.2015 omia opettajan uudenvuodenlupauksia blogikirjoituksessani. Niitä oli 8. kappaletta. Ne löytyvät tästä. Kahdeksas lupaus oli, että palaan näihin. Eli lupaus nro 8. on nyt toteutettu. No ehkä tässä kirjoituksessani reilu 3 kuukautta myöhemmin jotain muutakin vähän reflektoidaan.

Kevät 2015 on ollut erittäin innostava, ehkä työurani innostavin. Ilmeisesti vuonna 2014 osittaisen virkavapaan pitäminen (60% työaika koko vuoden 2014) ja työpäivät ainoastaan maanantaista keskiviikkoon opettivat jotain. Ilmeisesti pelkkä asennetasonkin muutos vapauttaa voimavaroja uuteen, näin asian tulkitsen.

Innostuskin saattaa tuottaa stressiä. Stressin iskiessä ainakin minulla liikunta ja uni kärsii (lupaus 1). Nyt huhtikuussa uskon kuitenkin, että kiireisimmät ja kontakti-intensiivisemmät kevään kuukaudet ovat jo takana. Kalenteri viime viikoilta kertoo karua kieltä, liikuntasuoritukset etenkin kolmen edellisen viikon aikana ovat olleet vähäiset. Tässä on siis nyt kovasti tsemppaamaan.

Kevään aikana olen kiinnittänyt huomiota kannustavuuteen opettajana (lupaus 3). Yritystä lähteä positiivisuuden kautta on ollut ja "lupaus" tammikuussa on ainakin pitänyt asian suhteen "silmälasit päässä". 14.4 projektiopintoihin liittyvässä opiskelijapalaverissa huomasin kuinka helposti opiskelijat kokevat motivaation laskua jos henkilökohtaisiin tai tiimin ideoihin tulee ulkoapäin rajoituksia. Kun tämän huomaa, voi myös joskus aika pienillä muutoksilla oppimisympäristössä saada muutoksia ja opiskelijalähtöisempiä ratkaisuja aikaan. Pienetkin uudet järjestelyt lisäävät opiskelijan subjektiutta omasta oppimisestaan.

Lupaus 6 toiminnallisuuden lisääminen omilla opintojaksoilla on toteutunut hyvin. Yrittäjyys- ja kehittämisopinnoissa otin käyttöön tai itse asiassa lähdin kehittämään sosionomi (AMK) opetussuunnitelman "teoriaopintoihin" sopivaa "yrittäjyyden silmälasit-opiskelumenetelmää". Kokeilin sitä tammi-huhtikuussa 2015.

Palaute "yrittäjyyden silmälaseista" on ollut opiskelutavan pilottiluonteisuudesta huolimatta hyvä, joten toiminnallisuuden lisäämistä tällä mallilla jatketaan. Yrittäjyyden silmälasit -menetelmäkokeilun siivittämänä omassa opetuksessani ja johtamisen ja yrittäjyyden opinnoissa ja oppimisympäristössä tulee ensi syksynä olemaan radikaaleja muutoksia, jotka selkeyttävät opiskelijalle omaan oppimiseen liittyviä valintoja ja ajankäyttöä mutta myös opettajan työtä ja ajankäyttöä. 

2000-luvulla on aivan selvää, että opetuksen, opiskelun ja oppimisympäristön tuotteistumiskehityksen kautta opiskelijalle tulee yhä suurempi vastuu miettiä, miten haluan oppia ja opiskella. Kaikesta talouden ja hallinnon yksisilmäisyydestä huolimatta sanon 25 vuoden opettajakokemuksella."Opiskelematta" - vaihtoehtoa ei korkeakoulussa saa olla nyt eikä tulevaisuudessa.

Lupaus 7 oman tutkija- ja tuotekehittäjän intohimoni kohteeksi on fokusoitunut kevään aikana hyvinvointipalveluiden digitalisaatio ja digitalisoiminen ja siihen liittyen asiakkaan ja ammattilaisen sähköisten palveluiden kehittäminen. Tähän asiaan keskityn ammattikorkeakoulun opettajana ja tuotekehittäjänä sekä yksityisesti opiskelijana ja ammatinharjoittajana.

Palaan uuden vuoden lupauksiini vielä ennen kesälomia, viimeistään kesäkuussa. Hyvää huhtikuista keskiviikkoa kaikille some ystävilleni ja kavereille :)