Translate the blog into your language


Lähikohtaaminen on ylellistä, digitaalinen tehokasta ja vaivatonta. Klikkaa kuvaa, niin tiedät miten tavoitat minut.

Hae tästä blogista

2.2.2015

Tietoa ja vinkkejä A4 harjoittelupaikan valintaan

Nsosts13 AKR 9.2.2015

A4 Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen 7 op viikot 47-51 (16.11. - 18.12.)

Yleistä A4 harjoitteluun liittyvää
Konkretisoituja oppimistavoitteita
 • Opintokokonaisuus: 1) Palvelujen tuottaminen, 2) johtaminen ja 3) kehittäminen
 • Nähdä, koettava ja opittava miten palvelua tuotetaan kunnan yksikössä, järjestössä tai yksityisessä yrityksessä. Tutustutaan mm. palvelun kokonaisuuteen, asiakkaisiin, eri tuotteisiin, hintoihin, kustannuksiin, markkinointiin, viestintään, tiedon hallintaan.
 • Nähdään, koetaan ja opitaan mitä ovat johtajan tehtävät, miten hoidetaan mm. henkilöstöhallintoa, taloushallintoa,
 • Nähdään, koetaan ja opitaan miten kehitetään, mm. osaamisen kehittäminen, laadunhallinta, työprosessien kehittäminen ja työn vaikuttavuuden kehittämisen arviointi
Ohjaus työpaikalla pitäisi olla
 • Ohjaajaksi lähiesimies tai vastaava
 • Oman A4 opsin, oman hopsin ja tavoitteiden merkitys korostuu erityisesti jos ohjaaja onkin joku muu kuin esimies
 • Opiskelijalla on oikeus vaatia A4 tavoitteiden mukaista harjoittelua myös jos ohjaajaksi olisi määritelty joku muu kuin esimies- tai akehittämistehtävissä toimiva ohjaaja
Tekeminen työpaikalla
 • Opintojakson A4 tavoitteiden mukaista
 • Esimiehen tekeminen ja vastuulla olevien asioiden kanssa tekemistä
 • Rajoitetusti asiakastyöhön osallistumista, esim. jos kuuluu esimiehenkin toimenkuvaan tai muuten perusteltua
Mitä tulee välttää harjoittelupaikkaa valitessa
 • Lähteä liikkeelle "minä ja asiakastyö orientaatiolla"!
 • Tavoitella harjoittelupaikkaa "tämäkin olisi hyvä nähdä orientaatiolla"!
 • Jos valita pitää, mielummin vieraan sektorin esimiestyössä kuin vanhan tai uuden asiakasryhmän asiakastyössä. Sosionomi (AMK) opiskelijalla on  opinnoissa laaja-alainen orientaatio. A4 oppimistavoitteet ovat kuitenkin tutkinnon aikana ainutlaatuiset.
Esimerkkejä hyvistä harjoittelupaikoista
 • Varhaiskasvatusihmisille: Päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, päivähoidon aluejohtaja tms.
 • Lastensuojelu: Lastenkodin johtaja, kunnalla tai yksityisellä, perhetyön johtava ohjaaja
 • Vanhustyö: Vanhustyön ohjaaja, kotipalvelun ohjaaja, avopalveluohjaaja, vanhainkodin johtaja, palvelukeskuksen johtaja
 • Päihdetyö: Päihdeyksikön johtaja ja esimies
 • Kehitysvammaisten erityishuolto ja vammaispalvelut: asuntolan johtaja / esimies, toimintakeskuksen johtaja / esimies, vammaisjärjestön esimies, projektipäällikkö
 • Mielenterveystyö: Järjestön toiminnanjohtaja, projektipäällikkö
 • Yleinen sosiaalihuolto: Pienen kunnan sosiaalitoimisto, sosiaalityö ja sosiaalijohtaja/sosiaalityöntekijän työ
 • Suosittelen kovasti hakeutumaan A4 harjoitteluun muualle kuin Turun kaupungin sosiaalitoimeen. pienemmissä kunnissa mm. kunnan toiminta hahmottuu ja on helpompi ymmärtää kokonaisuutena huomattavasti paremmin kuin "organisaatiomammutti" Turussa
Linkkejä

Ei kommentteja: