TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

15.1.2015

Oma näkemykseni palveluiden kehittämisestä

Tutkimuksesta- ja kehittämisestä puhuttaessa tarkoitetaan monenlaisia asioita. Tänä päivänä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liitetään myös käsitteet innovaatiot, työelämän tarpeet ja mm. ammattikorkeakoulujen kohdalla aluekehitys. Seuraavassa olenkin  selventänyt erityisesti itselleni mistä on kysymys kun puhumme TKI-toiminnasta, aluekehityksestä ja yrityksen kehittämispalveluista.
Tutkimus tuottaa tietoa tieteellisin menetelmin esim. sosiaalialan ammatillisen työn ja palvelujen laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi (tunnustettu tieto). Ammattikorkeakoulussa tutkimus on soveltavaa, työelämää palvelevaa tutkimusta. Tutkimus sanaa liitetään usein seuraavia mielikuvia ja asioita: tutkijankammio, julkaiseminen, tiedeyhteisö, tieteellinen arviointi, jne.

Kehittäminen on tietoon perustuvaa yleistä yhteiseen hyvää tähtäävää kehittämistyötä (hanketoiminta) tai konkreettisemmin palvelutuotekehitystä ja kokeilutoimintaa yksittäisten yritysten tai yhteisöjen kanssa (lyhythanketoiminta tai tuotteistetut palvelut työelämälle). Ammattikorkeakoulun yksi kehittämisen tehtävistä on aluekehityksen tukeminen. Turun ammattikorkeakoulu palvelee alueellisesti Varsinais-Suomea. Kehittäminen sanaa liitetään usein seuraavia mielikuvia ja asioita: tekemistä, "poliittiset" päämäärät, yritysten palveleminen, ei-riippumattomuus, jne

Innovaatiot ovat (uuden) tiedon ja tuotekehitysprosessin kautta yleisesti ja laajamittaisesti käyttöönotettuja ja tunnustettuja, uudistettuja tai uusia välineitä palveluiden toteuttamiseen, tuottamiseen ja/tai organisointiin. Turun ammattikorkeakoulussa opetuksen toteututtamisen viitekehyksenä on innovaatiopedagogiikka. Innovaatiot sanaan liitetään usein seuraavia mielikuvia ja asioita: hypetystä, ainutlaatuista, mullistavaa, menestys, radikaalius, start-up, jne.

Palvelut yrityksille ja yhteisöille tuottaa palvelujen myyntituloa myymällä osaamista, joka on syntynyt tiedon, kehittämistyön ja tuotekehitys- ja innovaatioprosessien kautta. Palvelut työelämälle voivat olla myös kokeilutoimintaa ja osa esim. ammattikorkeakoulun oppimisympäristöä. Palvelut sanaa liitetään usein seuraavia mielikuvia ja asioita: raha, markkinointi, myynti, laatu, asiakas, jne.