Language

3.10.2013

Back to basic - juhaknuuttila.fi blogi

Maailma muuttui hyvin paljon viime vuosituhannen loppuvuosista. Erityisen huimaa kehitys on ollut tietotekniikan maailmassa ja internet pohjaisessa viestinnässä.

Itse aloin viestiä työstäni, omista ajatuksistani internetissä 1990-luvun loppuvuosina, samaan aikaan kun alettiin puhua ammatillisessa koulutuksessa verkko-opiskelusta ja ensimmäiset kaupalliset verkko- oppimisympäristöt tulivat suomalaisessa korkeakouluopetuksessa käyttöön.

Oma internet viestistäni lähti liikkeelle Microsoft Front Pages ohjelmistolla toteutetusta kotisivustosta. Sivuni elelivät teknisesti samaa rataa noin viime vuosikymmenen puoliväliin saakka. Vajaa kymmenen vuotta sitten aloin siirtymään henkilökohtaisessa viestinnässä blogimaailmaan. Otin käyttöön mm. oman verkko-opettaja blogini, jossa pohdin muutaman vuoden mm. verkko-oppimiseen ja tietotekniikkaan liittyviä kysymyksiä, joskus aika tiuhaankin tahtiin. Verkko-opettaja blogistani tai blogissa löysin myös ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan täysin virtuaalisen kaverini. Hän oli verkko-opettaja Heli N, joka pohti omaa työtään. Hän kertoi lukevansa ajatuksiani ja komppaavansa niitä monin tavoin. Heli N merkitys minun virtuaali-identiteettini kasvulle, rohkeudelle ja suunnalle oli näin juuri nyt ajateltuna hyvin merkittävä.

Verkko- opettajalogissani myös käytiin verkko-opetusmaailman tuttujenin kanssa debattia kirjoittamistani asioista. Nyt kun tässä asiaa ajattelen, siellä varmaankin syntyi nykyinen, osana omaan Facebook- / virtuaali-identiteettini liittyvä tapa nostaa tietotekniikkaan liittyviä kysymyksiä keskiöön omassa internet-viestinnässäni. Seuraavasta linkistä pääsee tuohon ensimmäiseen ja selkeästi blogi blogina maailmaani - http://juhnubody.vuodatus.net.

Vuodatus.net blogin rinnalla alkoi myös oma Ms FrontPagella ohjelmistolla toteutettu kotisivuni sisällöt siirtyä sosiaalisen median maailmaan ja omat pilvipalveluni alkoivat saada kotipesään Google-palveluista. Henkilökohtaisessa internetin viestinnässä otinkin käyttöön Googlen Blogger-blogipalvelun, jota olen käyttänyt myös opetustyöhöni liittyvässä internet viestinnässä. Sekä perinteinen kotisivuni että vuodatus.net sivuston verkko-opettaja blogini historia päättyi lopullisesti 2-3 vuotta sitten. 

Facebook kaveri, tykkää, kommentoi ja kuvaa maailma oli luonnollinen jatkoa jo aikaisemminkin mainitulle vuodatus.net palvelun blogilleni. Facebook kavereistani jokainen varmaan tunnistaa seinäni vakioteemoina edelleen: tietoyhteiskuntakehitys, ICT, tietotekniset innovaatiot ja verkko-opetus.

Tänä päivänä kuvaani virtuaalimaailmassa piirtävät tämä juhaknuuttila.fi blogi, Facebook- ja Twitter-tili. Jatkossa tuo FB ja Twitter maailma jatkavat kokonaisvaltaisemmin ja kevyemmin omakuvani rakentumisen kuvaajana, Ict maailmaakaan unohtamatta.

Juhaknuuttila.fi sivustoni on perinteisesti ollut sisällöltään asiakeskeistä ja ammatillista. Tässä blogissa aionkin lähteä uudestaan takaisin ja enemmän tuohon vuodatus.fi blogikirjoitusten suuntaa, keskittyen tietysti tässä blogikirjoituksessa jo mainittuihin, sydäntäni lähellä oleviin teemoihin, mutta myös tuomalla keskusteluun sosiaali-ja terveysalan koulutukseen, ammatteihin, osaamiseen sekä oppimisympäristöihin liittyviä teemoja FB/Twitter-maailmaa syvällisemmin.

Palaillaan :)