TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

27.8.2013

Tervetuloa opiskelemaan uusi sosionomi (AMK) opiskelijaryhmä - Nsosts13 :)

Contact Me

Toimin yhtenä teidän tuutoreistanne kolmen muun opettajan rinnalla. Eli näemme henkilökohtaisten opintojen ja opiskelun suunnittelutilanteissa sekä AKR eli ammatillisen kasvun ryhmissä heti jo tässä syyskuun aikana. 

Teidän ryhmänne / vuosikurssinne lähiopetuksessa en ole mukana muilta osin tämän syksyn aikana, mutta jatkossa törmäämme myös mm. luokka-, verkko- ja projektiopintojen parissa.

Sitten muutamalla sanalla itsestäni. 

Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja sosiaalityöntekijä. Opettajan pedagogiset opinnot suoritin vuonna 1995.

Olen työskennellyt lastensuojelun sosiaalityöntekijänä sekä pienen kunnan sosiaalitoimen hallinnosta vastaavana sosiaalishteerinä (Vahdon kunta). Tänä päivänä toimin järjestötyössä Kota - Lasten- ja nuorten hyvinvointi ry:ssä, jossa toimin järjestön hallituksen puheenjohtajana.

Opetustyössä olen ollut jo vuodesta 1990 alkaen, toimien myös välillä opetustyön hallinnossakin (Mm. Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulussa, joka fuusioitiin Turun ammattikorkeakouluun vuonna 2000) ohjelmapäällikkönä, johtoryhmän jäsenenä ja koulutuspäällikkönä 1998-2002. 

Olen toiminut vuodesta 2000 alkaen hyvinvointipalvelut tulosalueella palvelujen tuottamisen, kehittämisen ja yrittäjyyden opettajana sekä verkko-opetuksen kehittäjänä.

Vuonna 2004 aloitin työn tulosalueen työelämälähtöisten projektioppimisympäristöjen kehittäjänä ja projektien opiskelijoiden valmentajana (Kts. mm. Tukialus 2006-)

Syksystä 2013 alkaen toimin Turun ammattikorkeakoulun ensimmäisen sosiaali- ja terveysalan opiskelijaosuuskunnan valmentajatiimissä. 

Tiivistettynä opetustyöni koostuu syksyllä 2013 seuraavista asioista
  • Harjoittelun ohjaajana: Harjoittelu A3, Yhteisöllinen työ
  • Opettajatuutori: Nsostk11, Nsostk12, Nsosts13
  • Opetustyö / tutkimus- ja kehittämistoiminta: A4 Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen
  • Valmentajana / tutkimus- ja kehittämistoiminta:: Tukialus-palvelutoiminta ja Sote osuuskunta
Olen mukana myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, hankkeessa nimeltä SOHVI.

Suoritin vuonna 2012 tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. Olen kirjoilla Itä-Suomen yliopistossa (TtM opiskelijana) sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelmassa.

Toimin myös yksityisesti kouluttajana ja palveluiden kehittäjänä.

Lopuksi. Toivottavasti sinulla jäi ainakin jotakin mieleen tästä auditoriotapaamisesta perusteellisemmasta esittelystä. 

Eli pistäpä tämä sivuni - juhaknuuttila.fi - muistiin.  Täältä löydät helposti mm. yhteystietoni sekä opetus-sivulta opiskelijan ja opettajan linkkejä, joista saattaa olla hyötyä sinullekin.

Opiskeluintoa teille kaikille.