Language

16.9.2012

Sosiaali- ja terveydenhuollon monialainen opiskelijaosuuskunta aloittaa toimintansa syksyllä 2013? Kiinnostaako?

Syksyllä 2013 on starttaamassa sosiaali- ja terveydenhuollon monialainen opiskelijaosuuskunta. Osuuskunnan aloittamista on suunniteltu osana sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmien opetuksen toteutuksen monimuotoistamista yhteistyössä Ruiskadun ja Salon toimipisteiden sosiaali- ja terveysalan koulutusten kanssa.

Osuuskuntamuotoiseen opiskeluvaihtoehtoon voi hakeutua opiskelija, jolla on kyky itsenäiseen opiskeluun, halua olla rakentamassa aivan jotain uutta, ainakin alustava visio omasta yrittäjyystulevaisuudesta ja kiinnostus toimia monialaisessa tiimissä. Osuuskuntamuotoisessa opiskelumallissa opintoja suoritetaan 5.-7.lukukauden aikana osana koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisia opintoja, osa opinnoista tapahtuu  koulutusohjelman opintojaksojen perus- tai muiden toteutusvaihtoehtojen mukaisesti.

Sosionomi (AMK) koulutuksessa opiskelijaosuuskunnassa toimiminen alkaisi opintokokonaisuudessa A4 Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen aikana ja osuuskuntaopinnot jatkuisivat osana opiskelijan valitseman suuntautumisvaihtoehdon opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että osuuskuntaan hakeutuminen koskisi  syksyllä 2011 aloittanutta opiskelijaryhmää tai opiskelijaa, joka muuten aloittaa syksyllä 2013 A4 opintokokonaisuuden opinnot. Suunnitteilla on 16 hengen osuuskunta, josta 8 opiskelijaa tulisi terveysalan tulosalueelta ja 8 opiskelijaa hyvinvointipalvelujen tulosalueelta (sosiaaliala, fysioterapian ja toimintaterapia)

Koska asian valmistelu on pitkällä, mutta kuitenkin suunnitteluvaiheessa, ei tarkempia lisätietoja ole opiskelijaosuuskunnasta vielä antaa. Pyydän kuitenkin jo tämän syksyn tai ensi kevään aikana kaikkia asiasta kiinnostuneita sosionomi (AMK) opiskelijoita olemaan yhteydessä minuun, niin kuulen lisää suunnitelmistanne, omista yrittäjyyden poluistanne sekä voin kertoa lisää, missä syksyn 2013 suunnitelmissa mennään.