Language

20.9.2012

Mitä maksulliset opiskelijaprojektit opettaa?

Mitä maksulliset opiskelijaprojektit opettaa? Olen joututunut paljon miettimään moista kysymystä viimeisen seitsemän vuoden aikana, kun minulla on ollut ilon olla rakentamassa ja rikastamassa opintokokonaisuuden A4 palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen koulutusta työelämälähtöisemmäksi ja paremmin tulevan alan ammattilaisen yrittäjyys-,  taloushallinnon- ja lähiesimiestaitojen- sekä kehittämishankeosaamista ( Sosiaalialan  koulutusohjelman, sosionomi (AMK) –tutkinnon kompetenssit. Hyväksytty 15.4.2010 Sosiaalialan verkostopäivillä Turussa) tukevaksi oppimisympäristöksi.

Viimeisten vuosien aikana työelämälähtöinen ja -keskeinen oppiminen on lisääntynyt. Työelämän kanssa tehdään projekteja, joissa opiskelijat oppivat oppimistavoitteena olevia asioita aidoissa työelämän oppimisympäristöissä, esim. jatkumolla kehitysvammaisuuden kohtaamista tukevien asiakastapahtumien järjestämisestä sosiaalipalveluyrityksen liikeidean kehittämistyöhön osallistumiseen. Itse jakaisin työelämän kanssa tehtävän oppimisyhteistyön useampaan lohkoon. En lähde tätä ajatusmaailmaani tässä kohtaa - yhtä lukuunottamatta - erikseen avaamaan. Mielestäni työelämän kanssa tehtävään projekti- ja hanketoimintaa voidaan kutsua ainakin seuraavilla nimikkeillä: opiskelijalähtöiset oppimistehtävät, opiskelijalähtöiset työelämäprojektit, työelämälähtöiset opiskelijaprojektit, työelämän palvelutoimintana toteutettavat opiskelijaprojektit ja opinnäytetyö. Olisi todella mielenkiintoista pysähtyä ruotimaan perustelujani tälle jaottelulle. En saa kuitenkaan suurinta tyydytystä opettajan työssäni käsitteiden pyörittämisestä ja siksi keskityn tässä nimenoman aika hyvin tuntemaani malliin: työelämän palvelutoimintana toteutettavat opiskelijaprojektit.

Työelämän palvelutoimintana toteutettavat oppimisprojektit sisältävät opiskelijan oppimistavoitteiden rinnalla nk. innovaatiopedagogiikkaa tukevia asioita. Palvelutoiminnassa on kysymys työelämähyödystä ja tarpeesta, johon opiskelijoiden oppimisprosessi sidotaan ja yhdistetään. Mikä sitten on hyödyn ja tuloksellisuuden mitta? Ne sehän on tietysti raha. Mm. itse johtamassani Tukialus-toiminnassa on lähdetty muutama vuosi sitten maksullisten oppimisprojektien tielle. Maksulliset oppimisprojektit tuovat sekä oppimiseen, opiskelijan tekemiseen että opetukseen ja opettajan tekemiseen aivan uudenlaisia elementtejä, haasteita ja mahdollisuuksia.

Seuraavaksi olen listannut asioita jotka tuovat noita haasteita ja mahdollisuuksia eri näkökulmista. Asian jäsentäminen ja kirjoittaminen auki varmasti jatkuu omalla kohdallanikin tulevaisuudessa, toivottavasti siihen ja projektioppimisen ympärillä vellovaan muuhunkin, joskus aika epämääräiseenkin keskusteluun osallistuu sosiaalisessa mediassa, koulun käytävillä ja opetuksen suunnittelutyössä monia muukin.

Seuraavaksi siis noita haasteita, hyötyjä ja mahdollisuuksia.

1) Oppimiminen ja maksulliset oppimisprojektit

  • Kun opiskelija tietää, että hänen antamastaa työpanoksesta maksetaan rahaa, hän tajuaa ettei ole ihan sama asia pääsenkö tekemisessä ja sitä kautta oppimisessani tyydyttävälle, hyvälle vai kiitettävälle tasolle. Työelämä haluaa rahalleen vastinetta, eli tyydättävä tai niukka hoo ei riitä palvelutoiminnassa
  • Opiskelijan antaman työpanoksen arvioijana on maksullisessa toiminnassa vaativat kumppanit: sosiaali- ja terveysjohtaja, projektipäällikkö, toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja. He myös maksavat nk. "viulut". Eivätkä he maksaa kovin montaa kertaa pelkästä "puuhastelusta". Eli oppimisen "piiskat ja porkkanat" tulevat myös ihan oikesti työelämästä, eivätkä ne ole opettajan palautteen tai opiskelijan itsearvioinin varassa.
  • Oppimisen tuloksellisuus ja vaikuttavuusvaatimus on läsnä rinta rinnan

2) Opiskelijan tekeminen ja maksulliset oppimisprojektit

  • Opiskelijat kokevat sitoutuvansa paremmin työelämästä aidosti tulevan paineen alla ja oikeaan tarpeeseen vastaavan projektiin
  • Opettajat ymmärtävät ehkä joskus liikaakin opiskelijan energian hajaantumista ja laiskuutta opiskelussa. Maksullisessa palvelutoiminnassa työelämä on keskimäärin armottomampi.

3) Opetus ja maksulliset oppimisprojektit

  • Opetusjärjestelyt tulee rakentaa palvelutoimintaa mahdollistaviksi. Työelämä ei halua mitää ylimääräistä "projektivaivaa" opiskelijoista. Paljon on kuultu työelämäkumppaneilta kokemuksia aikaisemmista "projektivaivasta". Eikä tuota asiaa esim. Tukialus-oppimisympäristönkään toimeksiannoissa ihan kuntoon ole aina saatu.
  • Opetusjärjestelyissä on huomioitava palvelutoiminnan luonne. Projektioppimiympäristöä on ollut pakko mm. tuotteistaa ja  projektien markkinointi- ja myyntijärjestelyitä miettiä ja kehittää. 

4) Opettajan tekeminen ja maksulliset oppimiprojektit

  • Opettajat joutuvat myös skarppaamaan omaa toimintaansa ja tiimityötä (lisätä ketteryyttä, ripeitä interventioita, miettiä uusia opiskelijoiden tukijärjestelyitä, jne.) koska opiskelijoilta edellytetään usein projekteissa yrittäjämäistä otetta
  • Oppimisympäristön kehittämisodotukset ja työelämäodotukset ovat muuttaneet opettajan työtä. Opettajilla ja opiskelijoilla on yhteinen haaste. Saada lukukausittaiset oppimisprojektit kunniakkaasti loppuun ja pitää laatu ja työelämähyöty sellaisella tasolla, että palvelutoiminnalla on kysyntää jatkossakin
  • Yhteinen haaste kiinteyttää erityisesti opiskelijaprojekteista vastaavien opiskelijoiden ja opettajien keskinäistä tiimityötä ja avointa vuorovaikutusta ja luo sitä kautta entistä enemmän mahdollisuuksia ja tilaa opiskelijoiden osallistumiselle myös opintokokonaisuuden opetuksen sisältöjen ja oppimisjärjestelyiden suunnitteluun ja kehittämiseen
Palaillaanpa taas teemaan kun ehditään.

Kaikki komentit tosi tervetulleita. Ja tietty nimellä.

Ps.

Tutustu Tukialus blogiin

Liity Tukialus eForumiin eli Facebook ryhmään