TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

12.4.2012

Sosiaalisesta mediasta 12.04.2012

Yleistä sosiaalinen media
 • Vuorovaikutteiset välineet
 • Yksinkertaiset sisällöntuotannon välineet
 • Yhteisölliset välineet
 • Verkostoitumisen välineet
 • Innovatiivisuutta tukevat ympäristöt
 • Tiedon yhteisrakentelua tukevat ympäristöt
 • Onko mitään järkeä esim. "vain olla Facebookissa"?
 • Jostain syystä näyttäisivät olevan hyvin vähän käytettyjä Hyvinvointipalvelut tulosalueella 
 • Näkökulma: Voisiko käyttää enemmän esim. johtajien näkyvyydessä, strategisten asioiden esiin tuomisessa ja johtajien näkemyksien ja mielipiteiden esiintuomisessa (vrt. "Sotatorvet" suunnan näyttäjinä)
Mitä arvoja ja lähtökohtia sosiaaliseen mediaan liittyy työn ja ammatin näkökulmasta:
 • Tutustu sosiaaliseen mediaan, keskustele siitä, muodosta oma käsitys sen mahdollisuuksista
 • Itseilmaisun ja sanomisen tarve
 • Rohkeus tulla ulos työhuoneelta
 • Avoimuus
 • Riskin otto
 • Halu löytää samasta asiasta kiinnostuneita
 • Halu oppia uutta
 • Uskoa satumanvaraisuudenkin voimaan
 • Uuden löytämisen ja hakemisen tarvetta
 • Oman ajattelumaailman rikastamista ja oman ajatusmaailman avaamista
 • Riippumattomuutta
 • Innovaatiokeskustelussa ja sen edellytysten miettimisessä löytyy paljon samoja perusteluja kuin keskustellaan sosiaalisen median ympärillä
 • Www maailman syntyminen: fyysisten välimatkojen ylittäminen - tiede, muodolliset verkostot ja asiantuntijoiden verkostoituminen
 • Web2 maailman syntyminen: henkisten välimatkojen ylittäminen - sosiaalinen pääoma, monialaisuus,kehityksen taustalla olevan yllätyksellisyys ja sattumanvaraisuus, kokeilu, heittäytyminen
Välineitä
 • Facebook
 • Googlen työkalut, mm. Blogi
 • Wikit 
 • Muut yhteisrakentelualusta
Esimerkkejä Facebook välineestä
 • Oma toimintani: Juha Knuuttila Facebookissa
 • Tukialus-ryhmä
 • Verkko-opetuksen kehittämisryhmät
 • Terveysala Facebookissa, Turun ammattikorkeakoulu Facebookissa
 • Opiskelijat Facebookin käyttäjinä
 • Alexander Stubb ja sosiaalinen media 
 • Oman profiilin luonti ja asetukset
 • Ryhmien, tapahtumien ja sivujen luominen 
Blogi ja Googlen työkalut
 Wikit