Language

11.11.2011

Vinkkejä A4 harjoittelupaikan valintaan

Tästä pääset takaisin harjoittelu ja työelämäasiat sivulle

Oppimistavoitteista
 • Opintokokonaisuus: 1) Palvelujen tuottaminen, 2) johtaminen ja 3) kehittäminen
 • Nähdä, koettava ja opittava miten palvelua tuotetaan kunnan yksikössä, järjestössä tai yksityisessä yrityksessä. Tutustutaan mm. palvelun kokonaisuuteen, asiakkaisiin, eri tuotteisiin, hintoihin, kustannuksiin, markkinointiin, viestintään, tiedon hallintaan.
 • Nähdään, koetaan ja opitaan mitä ovat johtajan tehtävät, miten hoidetaan mm. henkilöstöhallintoa, taloushallintoa,
 • Nähdään, koetaan ja opitaan miten kehitetään, mm. osaamisen kehittäminen, laadunhallinta, työprosessien kehittäminen ja työn vaikuttavuuden kehittäminen arviointi
Ohjaus työpaikalla pitäisi olla
 • Ohjaajaksi lähiesimies tai vastaava
 • Oman A4 opsin, oman hopsin ja tavoitteiden merkitys korostuu erityisesti jos ohjaaja onkin joku muu kuin esimies
 • Opiskelijalla on oikeus vaatia A4 tavoitteiden mukaista harjoittelua myös jos ohjaajaksi olisi määritelty joku muu kuin esimies- tai akehittämistehtävissä toimiva ohjaaja
Tekeminen työpaikalla
 • Opintojakson A4 tavoitteiden mukaista
 • Esimiehen tekeminen ja vastuulla olevien asioiden kanssa tekemistä
 • Rajoitetusti asiakastyöhön osallistumista, esim. jos kuuluu esimiehenkin toimenkuvaan tai muuten perusteltua
Mitä tulee välttää harjoittelupaikkaa valitessa
 • Lähteä liikkeelle "minä ja asiakastyö orientaatiolla"?
 • Tavoitella harjoittelupaikkaa "tämäkin olisi hyvä nähdä orientaatiolla"?
 • Jos valita pitää, mielummin vieraan sektorin esimiestyössä kuin vanhan tai uuden asiakasryhmän asiakastyössä. Sosionomi (AMK) opiskelijalla on  opinnoissa laaja-alainen orientaatio. A4 oppimistavoitteet ovat kuitenkin tutkinnon aikana ainutlaatuiset.
Esimerkkejä hyvistä harjoittelupaikoista:
 • Varhaiskasvatusihmisille: Päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, päivähoidon aluejohtaja tms.
 • Lastensuojelu: Lastenkodin johtaja, kunnalla tai yksityisellä, perhetyön johtava ohjaaja
 • Vanhustyö: Vanhustyön ohjaaja, kotipalvelun ohjaaja, avopalveluohjaaja, vanhainkodin johtaja, palvelukeskuksen johtaja
 • Päihdetyö: Päihdeyksikön johtaja ja esimies
 • Kehitysvammaisten erityishuolto ja vammaispalvelut: asuntolan johtaja / esimies, toiimintakeskuksen johtaja / esimies, vammaisjärjestön esimies, projektipäällikkö
 • Mielenterveystyö: Järjestön toiminnanjohtaja, projektipäällikkö
 • Yleinen sosiaalihuolto: Pienen kunnan sosiaalitoimisto, sosiaalityö ja sosiaalijohtaja/sosiaalityöntekijän työ
 • Suosittelen kovasti hakeutumaan A4 harjoitteluun muualle kuin Turun kaupungin sosiaalitoimeen. pienemmissä kunnissa mm. kunnan toiminta hahmottuu ja on helpompi ymmärtää kokonaisuutena huomattavasti paremmin kuin "organisaatiomammutti" Turussa