Language

11.11.2011

Sosionomi (AMK) ja sosiaalihuollon palvelutehtävät


Lähde:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80269/a270d99b-58c5-44b0-a3bf-cffb01002092.pdf?sequence=1

 • Adoptioneuvonta (adne)
 • Isyyden selvittäminen (isse)
 • Kasvatus- ja perheneuvonta (kane)
 • Kehitysvammaisten erityishuolto (kehe)
 • Kotipalvelut (kopa)
 • Kotouttaminen (koto)
 • Lapsen elatusavun vahvistaminen (lael)
 • Lapsen huollon ja tapaamioikeuden turvaaminen (lahu)
 • Lastensuojelu (lasu)
 • Omaishoidon tuki (omht)
 • Perheasioiden sovittelu (peso)
 • Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen (pttt)
 • Puolison elatusavun vahvistaminen  (pelv)
 • Päihdehuolto (pähu)
 • Sosiaaliasiamiestoiminta (sosa)
 • Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut (sopa)
 • Sosiaalinen luototus (solu)
 • Toimeentulotuki (totu)
 • Vammaispalvelut (vapa)
 • Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen (vhtt)
Muutoshistoria
21.3.2013 poistettu Lasten päivähoito (laph)