TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

9.11.2023

Vieraskielinen opiskelija ja kieliopinnot

Ohje 13.11.2023 JL

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi, tulee asia ilmoittaa opintotoimistoon. Asiasta kerrotaan Messissä. Opetuutorin tehtävä on ottaa asia puheeksi opiskelijan kanssa opintojen alkuvaiheessa, opiskelijan tehtävä taas on olla yhteydessä opintotoimistoon.

Jos opiskelija ei ole koskaan opiskellut ruotsia, hakee hän vapautusta ruotsin opinnoista. Ohjeet Messissä. Ennen hakemuksen tekemistä on opiskelijan syytä hoitaa em. tiedottaminen opintotoimistoon, jotta Olli päätöstä tehdessään näkee koulusivistyskielen Pepissä oikein merkittynä ja voi sen perusteella tehdä päätöksen. Jos opiskelija saa vapautuksen ruotsin kielestä, tulee hänen suorittaa puuttumaan jäävät 3 op vapaasti valittaviin opintoihin. Eli vavojen kokonaisuuteen vaaditaan tässä tapauksessa yht. 18 op.
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, tulee sekin ilmoittaa opintotoimistoon. Ohjeet Messissä. Opiskelija voi tässä tapauksessa, ilmoitettuaan koulusivistyskielen ensin opintotoimistoon, hakea hyväksilukua ruotsista. Hän siis saa opintopisteet ruotsista. Hän suorittaa suomen kieli ja viestintä -jakson muun ryhmän kanssa, mutta suomesta tulee saada suoritusmerkintä erikseen suullisesta ja kirjallisesta osiosta. Opintotoimiston pitäisi siis koulusivistyskielitiedon yhteydessä lisätä opiskelijan hopsiin tätä varten osiot.
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi, vaikuttaa se myös kypsyysnäytteen suorittamiseen. Siitäkin tietoa on Messissä