TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

15.11.2022

Opettajana verkossa

Digitalisaatio ja digitaalinen toimintatapa on levinnyt kaikkialle.  Uudet tavat toimia ja tehdä työtä alati tietoteknistyvässä maailmassa harppovat eteenpäin, haastaen vanhat toimintatavat ja yhdessä olemisen ja tekemisen muodot. 

Ammattikorkeakoulun opettajan opetustyö sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta on mielenkiintoinen näköalapaikka tässä murroksessa. Työn luonne, asiantuntijayhteisömme dynaamisuus sekä asiakkaidemme odotukset opiskelusta ja oppimisesta vuonna 2022 mahdollistavat sen, että kuljemme ammattikorkeakouluissa etunenässä digitalisaation muutoksessa. 

Itse olen ollut hyvin avoin ja utelias digitalisaation ja oppimisympäristön digitalisoitumisen suhteen. Toimin myös hyvin aktiivisesti digitalisoituvassa toimintaympäristössä. 

----

Olen Juha Knuuttila. Toimin lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ja koulutan sosiaaliohjaajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja pääasiassa varsinaissuomalaiselle työelämäkentälle. Lisää Puhetta sosiaalihuollosta sekä keskustelua opiskelusta, oppimisesta ja opetustyöstä löydät Twitter-tililtäni ja Puhetta sosiaalihuollosta -sivulta Facebookissa.