Language

1.9.2022

FONE eSosionomi - Sosionomi (AMK) verkkotutkintojen kehittämisen tukena


FONE eSosionomi kehittää osana kansallista verkkotutkintoverkosto -hanketta 2021-2023 seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä sosionomi (AMK) verkkotutkintojen oppimisympäristöjä. Tavoitteena on hyödyntää paremmin digitaalisia työvälineitä ja toimintakäytänteitä opetuksessa ja oppimisessa sekä työelämäyhteistyön ja opiskeluhyvinvoinnin tukena.