TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

16.6.2022

Luokka 2026 on Metavisio

Luokka 2026 seikkailu alkaa syyskuussa 2022


Tulevaisuuden opiskelu tapahtuu tietoverkoissa. Opiskelija valitsee opintonsa, opiskelee ja tekoäly ohjaa ja antaa palautetta. Onko asia kuitenkaan ihan näin yksinkertaista?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä. Oppiminen, opiskelu ja ammatillinen kehittyminen tarvitsee teknologian rinnalle tulevaisuudessakin vertaistukea, opintojen ohjausta ja tiimi- ja yksilövalmentajuutta. Fyysinen, oma koulu on jossain määrin kuolemassa. Useat meistä kaipaa kuitenkin luokkaa, yhdessä tekemistä ja ihmisiä, joiden kanssa voi muistella opiskeluaikaa tulevaisuudessakin.

Millaista on Utsjoella ja Ruotsissa asuvan Turku AMK sosionomi (AMK) opiskelijan yhteinen tekeminen vuonna 2026? Millainen on verkkotutkintoa opiskelevan opiskelijan opiskelukykyä ja opiskeluhyvinvointia tukeva luokka 2026? Kuka sitä kaipaa? Jos kaipaa, niin mitä opiskelija siltä odottaa? Luokka 2026 on aivan jotain muuta kuin yhteinen kahvihetki Teamsissä! 

Oculus Quest 2 lasit päähän


Turun ammattikorkeakoulun neljä sosionomi (AMK) tutkintoa suorittavaa opiskelijaa käärii syyskuussa 2022 hihansa. Opiskelijat laittavat Oculus Quest 2 lasit päähänsä ja tarraavat kiinni Luokka 2026 Metavisioon. Keskiössä on opiskelijatarpeiden ja ideoiden selvittäminen sekä Meta-ympäristöihin tutustuminen. Seuraavasta askeleesta päätetään joulukuussa 2022. 

Seuraa tarinaa Twitterissä, aihetunniste on #luokka2026.