Language

14.9.2021

Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hanke 2021-2023 - linkit

Mitä tarkoittaa  FONE eSosionomi?

Kansallinen verkotutkintoverkosto 2021-2023 hanke (brändinimi FONE - Flexible Online Education) verkostoi verkkotutkintoja, kehittää verkko-oppimisympäristöjä ja verkko-opiskelun opiskelijahyvinvointi. FONE eSosionomi yhteistyö edistää, verkostoi ja kehittää sosionomi (AMK) koulutusten kansallista työtä. Lue lisää blogistani.

Keväänä 2021 käynnistyi kolmivuotinen Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hanke. Hanke sai kesällä kutsumanimeksi FONE, joka tulee sanoista Flexible Online Education. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulu, partnereina ovat Haaga-Helia, Hämeen AMK, Humak ja Oulun AMK.  Ohessa löytyvistä linkeistä saat lisätietoa hankkeesta ja jatkossa erityisesti hankkeeseen liittyvästä polusta nimellä FONE eSosionomi.