Language

2.2.2021

Yrittäjyys ja kevytyrittäminen työllistymisen vaihtoehtona - koulutus maahanmuuttajille 8.-29.3.2021

ILMOITTAUTUMINEN 22.2.2021 MENNESSÄ

Oletko kiinnostunut maaliskuun intensiivikoulutuksesta? Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai työskentelet laskutuspalvelun kautta, ilmoittaudu koulutukseen tai ota yhteyttä Juhaan. Koulutus on ilmaista. Kieli on suomi, mutta koulutuksessa opiskelija saa tukea Juhalta ja apuvalmentajilta myös muilla kielillä. Oppimateriaalia on saatavana useilla kielillä: englanti, ruotsi, venäjä, somali, viro, turkki, kurdi ja ranska. Pieni ryhmä ja henkilökohtainen opastus on saatavilla joka maanantai. Koulutus pidetään Kupittaalla osoitteessa Joukahaisenkatu 3. Jos Koronan tilanne aiheuttaa toteutukseen muutoksia, ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille asiasta henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse.


Video: VR Fast Track-hanke
Kuvaus ja editointi: Jami Aho, Turun ammattikorkeakoulu

Are you interested in intensive training in March? If you are interested in entrepreneurship or work through a billing service, register for training or contact Juha. Education is free. The language is Finnish, but the student receives support from Juha and the assistant coaches in other languages. The study material is available in several languages: English, Swedish, Russian, Somali, Estonian, Turkish, Kurdish and French. A small group and personal guidance is available every Monday. The training will be held in Kupittaa at Joukahaisenkatu 3. If the situation in Korona causes changes in implementation, those who have registered for the course will be notified in person by e-mail or telephone.