Language

1.2.2021

Opettajuus 2021

Paljon puhutaan käänteisestä oppimisesta, mutta mitä se ihan oikeasti on? Olenkin seuraavaan tiivistänyt oman viiden vuoden kokemukseni perusteella mitä ovat käänteisen oppimisen keskeiset elementit

1 Opetuksen suunnittelu

 • Tapahtuu aikaisemmat kokemukset, opetuksen arviointi ja käytössä olevat resurssit huomioiden
 • Opettaja tekee, aikaisemmat opiskelijan kokemukset merkittävässä roolissa
 • Tähän pitää löytää enemmän aikaa

2 Opetuksen toteutus ja opiskelijanohjaus

 • Itsenäisen opiskelun vaihe. "Opiskelija lähtee valmentajan ohjeiden mukaan oppimisen juoksulenkille ja jumpalle". Yksilö oppii. Valmentaja ohjeistaa, tukee ja motivoi.
 • Tiimiopiskelun vaihe. "Ketjun liiderin johdolla yhteispeli ja osaamista hiotaan porukalla kuntoon". Tiimi oppi yhdessä ja tukee yksilön oppimista. Valmentaja varmistaa tiimin toimintakykyä.
 • Oman ja tiimin oppimisen varmistamista ryhmässä. Valmentajan johdolla mennään testaamaan ja hiomaan omia tietoja ja taitoja ison ryhmän kanssa. Tiimi saa varmistusta ryhmältä oppimisestaan ja tukee yksilön oppimista. Valmentaja auttaa asioiden konkretisoimisessa esimerkkien ja oleellisten asioiden löytämisessä.
 • Itsenäisen kertaamisen ja osaamisen syventämisen vaihe, mahdollinen tiimin tuki. Yksilötaidot kuntoon, kertaaminen. Yksilöllinen kehittyminen ja mahdollinen tiimin tuki. Valmentajalta saa myös kysyä.
 • Palaute omasta osaamisesta. Osaamisen testaus ja osoittaminen. Yksilön pääoma.
 • Opetuksen toteutuksen vaiheessa luennointi pitää aktiivisesti lopettaa
 • Kaikki opettajan työn painopiste tulee keskittää tiimi- ja yksilövalmentajuuteen.
 • Luentomateriaalituotanto hoidetaan verkkotekstien, videoiden ja podcastien avulla.
 • Myös erilaisten oppimispelien ja tekoälyn kehittäminen tulevaisuudessa keskeistä
3 Opetuksen arviointi
 • Opiskelumenestys
 • Opiskelijapalaute
 • Opettajan oma-analyysi