Language

8.2.2020

Zoom opetuskäytön pilotti alkaa 11.2 verkkotutkintoryhmällä PSOSS19V

Toisin kuin olin aikaisemmin suunnitellut, toteutankin keväällä 2020 Zoom-verkkoneuvottelupilotin kokonaisella PSOSS19V-ryhmällä (25 opiskelijaa) ja normaalilla teoriaopintojaksolla.

Päädyin tähän, koska Zoom-verkkoneuvottelun integraatio on tulossa vuonna 2020 käyttöön otettavaan uuteen verkko-oppimisympäristöömme ja tarve saada erityisesti kokonaan verkossa opiskelevat sosionomi (AMK) opiskelijat autenttisemman verkkovuorovaikutuksen ja kohtaamisen piiriin on kasvanut. Lisäksi toimin 11.2 alkavalla jaksolla opintojakson ainoana opettajana.

Zoom-verkkoneuvotteluvälineen pilottikäyttökokeilu alkaa Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) koulutuksessa 11.2.2020. Verkkoneuvotteluvälinettä kokeillaan opintojaksolla 7081239 Suunnitelmallinen asiakastyö ja palveluohjaus yhdessä verkkotutkinto PSOSS19V opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoita on informoitu Zoom-verkkoneuvottelu-pilotin alkamisesta. He ovat saaneet ohjeet verkkoneuvotteluun kirjautumisesta ja zoom-sovelluksen lataamisesta. Kokeiluun on varattu aikaa 40 minuuttia 11.2 klo 8-8.40. Jos väline toimii opiskelutilanteessa  tarkoituksenmukaisesti, jatkamme koko kahden tunnin session Zoomissa ja tiistain jälkeen koko jakson edelleen Zoomia hyödyntäen.  Jos käytössä on ongelmia, siirrymme viimeistään 8.40 tuttuun Skype for Business-verkko-neuvotteluun.

Verkkoneuvottelun alun ongelmatilanteita varten olen sopinut ryhmän kanssa, että heillä on vuosikurssin whatsupp käytössä tukitarpeita varten. Mitään erityistä koulutusta asian suhteen ei ole ollut ja itsekin olen toiminut Zoom-kokouksissa lähinnä kokoukseen osallistuja roolissa. Oman kokemuksin turvin uskallan lähteä liikkeelle. Tiedän, vain tekemällä oppii.

Raportoin kokeilun alkamisesta ja sen alkutunnelmista 12.2 blogissani.

Raportointi löytyy blogistani jatkossa aihetunnisteella #zoom tai #zoomstart2020 tai linkistä http://www.juhaknuuttila.fi/search/label/zoomstart2020