TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

8.2.2020

Zoom opetuskäytön pilotti alkaa 11.2 verkkotutkintoryhmällä PSOSS19V

Toisin kuin olin aikaisemmin suunnitellut, toteutankin keväällä 2020 Zoom-verkkoneuvottelupilotin kokonaisella PSOSS19V-ryhmällä (25 opiskelijaa) ja normaalilla teoriaopintojaksolla.

Päädyin tähän, koska Zoom-verkkoneuvottelun integraatio on tulossa vuonna 2020 käyttöön otettavaan uuteen verkko-oppimisympäristöömme ja tarve saada erityisesti kokonaan verkossa opiskelevat sosionomi (AMK) opiskelijat autenttisemman verkkovuorovaikutuksen ja kohtaamisen piiriin on kasvanut. Lisäksi toimin 11.2 alkavalla jaksolla opintojakson ainoana opettajana.

Zoom-verkkoneuvotteluvälineen pilottikäyttökokeilu alkaa Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) koulutuksessa 11.2.2020. Verkkoneuvotteluvälinettä kokeillaan opintojaksolla 7081239 Suunnitelmallinen asiakastyö ja palveluohjaus yhdessä verkkotutkinto PSOSS19V opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoita on informoitu Zoom-verkkoneuvottelu-pilotin alkamisesta. He ovat saaneet ohjeet verkkoneuvotteluun kirjautumisesta ja zoom-sovelluksen lataamisesta. Kokeiluun on varattu aikaa 40 minuuttia 11.2 klo 8-8.40. Jos väline toimii opiskelutilanteessa  tarkoituksenmukaisesti, jatkamme koko kahden tunnin session Zoomissa ja tiistain jälkeen koko jakson edelleen Zoomia hyödyntäen.  Jos käytössä on ongelmia, siirrymme viimeistään 8.40 tuttuun Skype for Business-verkko-neuvotteluun.

Verkkoneuvottelun alun ongelmatilanteita varten olen sopinut ryhmän kanssa, että heillä on vuosikurssin whatsupp käytössä tukitarpeita varten. Mitään erityistä koulutusta asian suhteen ei ole ollut ja itsekin olen toiminut Zoom-kokouksissa lähinnä kokoukseen osallistuja roolissa. Oman kokemuksin turvin uskallan lähteä liikkeelle. Tiedän, vain tekemällä oppii.

Raportoin kokeilun alkamisesta ja sen alkutunnelmista 12.2 blogissani.

Raportointi löytyy blogistani jatkossa aihetunnisteella #zoom tai #zoomstart2020 tai linkistä http://www.juhaknuuttila.fi/search/label/zoomstart2020