1.6.2019

OSAAMISEN KEHITTYMINEN

Oman opettajan ja tuotekehitysosaamiseni olen saanut opiskelemalla, osallistumalla ja ennen kaikkea itse ja yhdessä tekemällä. Olen seuraavaan listannut asioita joista ja joissa olen oppinut ja opin –  menneisyydessä, nyt ja tulevaisuudessa. Oman tuotekehityspalveluni kärki on toki kokemusta rajatumpi, mutta väitän että monipuolisuus tekemisessäni ja yhteistyössä näkyy.

 • Apulaislastenvalvojan, lastenvalvojan ja toimistotyöntekijän sijaisuus 1.6.-31.7.1983 (Porin kaupungin lastenshuoltolautakunta)
 • e-Oppimisen laadunkehittäjä koulutus, 20.9.-15.12.2013 (Hämeen ammattikorkeakoulu)
 • Facebookin hyödyntäminen asiantuntijuuden kehittämisessä, verkostoitumisessa ja markkinointiviestinnässä ammatinharjoittajana
 • Digimentorina toimiminen 2018- (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Digisosiaalityön-oppimisverkosto 2019- (Pelastakaa lapset ry:n koordinoima)
 • Flowerhat – tapahtumakonseptin kehittäminen ammatinharjoittajana
 • Google-oppimisympäristöön perehtyneisyys
 • Hallinto-oikeuden approbatur-arvosana 5.11.1984 (Turun yliopiston varanootarin tutkintovaatimusten mukaisesti, Länsi-Suomen kesäyliopisto)
 • Harjoittelijana Turun sosiaalitoimessa, 2 jaksoa, sosiaalityöntekijän tutkinnon suorittamisen yhteydessä (Turun yliopisto)
 • Johtajuus ja yrittäjyys-opintojen opettajana (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Joukkueenjohtajana toimiminen  jalkapallossa tyttöjen joukkueessa (Turun nappulaliiga)
 • Katurakennushommissa 1980-luvulla
 • Kasvatustieteen Approbatur-arvosana 15 ov 5.6.1992. ( Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
 • Kirjaamisvalmentajien koulutus 1.10.-22.10.2019 (THL, Kansa-koulu2-hanke ja Socom Kaakkos-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)
 • Kokemusta tiimivalmentajana (Turun ammattikorkeakoulussa)
 • Kokemusta yksilövalmentajana (Turun ammattikorkeakoulussa)
 • Kupittaan#Risteysasema, oppimisympäristö-konseptin rakentaminen (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Käänteinen oppiminen -pedagogiikan yhtenä pioneerina toimiminen syksystä 2015 alkaen (Turun ammattikorkeakoulussa)
 • Laillistettu sosiaalityöntekijä 2017- (Valvira)
 • Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan täytäntöönpanon sovittelija 1996-2000 (Kaarina ja Liedon kunta)
 • Lastenhuollontarkkaajan viransijaisuudet 12.12.1983-1.9.2014 välisenä aikana (Porin kaupungin lastenshuoltolautakunta)
 • Lehtori 1.8.2000- (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Leikinohjaajana 2 kesää 1970-luvulla
 • Lukion päästötodistus 31.5.1980 (Länsi-Porin lukio)
 • Luottamusmiesten peruskurssi 16.-18.11.1994. (Akava ry.)
 • Luottamusmiesten jatkokoulutus 22.-23.4.1997. (OAJ ry.)
 • Maatalousyhtymässä päävastuullisena toimiminen 2000-luvulla
 • Metsän ojistusmittaustehtävissä 1980-luvulla
 • Monkey – oppimisympäristö toinen kehittäjistä (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Opettajan pedagogiset opinnot 30.5.1995 (Helsingin sairaanhoito-opisto)
 • Opettajatuutorin jatkokoulutus 1 ov  4.2.-7.4.2004 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Osuuskunta Multipotentian valmentajana (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Opettajatuutorin jatkokoulutus (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Opiskelijapalveluiden myyminen 2006-2019 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Opiskelijatuutorina toimiminen 1983 (Turun yliopisto)
 • Palvelutoiminnan kehittämistä
 • Päätoiminen tuntiopettaja 1.9.1990-31.7.2000 (kaarinan sosiaalialan oppilaitos)
 • Reservialiupseerikoulu 19.3.1981 (Turun ilmatorjuntapatteristo, res. kersantti)
 • Rikos- ja riita-asioiden vapaaehtoissovittelija 1990-luvulla (Turun sosiaalikeskus)
 • Second Life opetuskäytön jatkokurssi 7.11.2011-2.1.2012 (Turun ammattikorkeakoulun Agricola-ohjelma ja Tmi Helmilaakeri)
 • Sijoitustoimintaa 2010-
 • Sosiaalialan koulutusohjelmapäällikkö 1.11.1997-31.7.1998 (Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulun suunnitteluorganisaatio)
 • Sosiaalialan koulutusohjelmapäällikkö 1.8.1998-31.7.2000 (Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu)
 • Sosiaalialan koulutusohjelmapäällikkö 1.8.2000-31.12.2003 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Sosiaali- ja teveydenhuollon tietohallinnon TtM-opiskelija 2004- (Itä-Suomen yliopisto)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 20 ov 16.12.2002-13.12.2003 (Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus)
 • Sosiaalisihteerin viransijaisuus 25.10.1989-31.8.1990 (Vahdon kunta)
 • Sosiaalitarkkailijan sijaisuudet lastensuojelussa 14.4.1986-20.10.89 välisenä aikana (Turun kaupungin sosiaalikeskus, lasten- ja nuortenhuoltotoimisto)
 • Taimitarhatyöntekijä 27.5.-30.8.1985 (Puutarha-Harka)
 • Tietoverkkojen vuorovaikutteiset oppimateraalit -koulutus 17.2.-21.11.1997 (Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus)
 • Tietoverkot oppimisympäristönä – Monimuoto-opetuksen suunnittelu ja oppimateriaalin laatiminen 7 ov - koulutus 1.2.-10.12.1999 (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
 • Tilintarkastajana asunto-osakeyhtiössä 1990-luvulla (As Oy Harakkakallio)
 • Tilintarkastajana Squash-seurassa 1970-luvulla (Ilvesmeri Squash Club)
 • Tukialus – oppimisympäristö 2006-2017 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Tuotekehittäjän ammattitutkintoon valmistavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuminen 14.3.2011.-31.12.2012 (Raision oppisopimustoimisto) 
 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 5.12.2012 (Tuotekehitystyön tutkintotoimikunta ja Verutum Oy)
 • Turku AMK:n TKI-hanke: VR Fast Truck 2020-. Projektityöntekijänä.
 • Turku AMK:n TKI-hanke: Activage. Projektityöntekijänä 2017-2018
 • Turku AMK:n TKI-hanke: SOHVI. Projektityöntekijänä. 2012
 • Twitterin hyödyntäminen asiantuntijuuden kehittämisessä, verkostoitumisessa ja markkinointiviestinnässä 2011 (Ammatinharjoittajana)
 • Työelämäprojekti-oppimisen kehittäminen 2004- (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Valtakunnallinen sosiaalialan oppilaitosten opettajien koulutustapahtuma 23.-24.11.1990 (Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, täydennyskoulutuskeskus)
 • Valtiotieteen maisterin tutkinto 3.5.1989 (Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
 • Varsinais-suomalainen sosiaalialan yritysverkostotoiminta 2015- (Ammatinharjoittajana)
 • Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu, johtoryhmän jäsen 1998-2000
 • Varhaisnuoriso-ohjaajakoulu 20.5.-5.6.1980 ( Porin kaupungin nuorisolautakunta)
 • Verkko-oppimisen ja verkkotutkinnon kehittäminen 1997- (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Verkko-opetuksen koordinaattorina toimiminen 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Versoja – oppimisympäristön valmentajana toimiminen 2017- (Turun ammattikorrkeakoulu)
 • Viivi-Akatemia – tiimioppimisympäristön kehittäminen 2015-2017 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Virtuaaliammattikorkeakoulussa toimiminen, yhteyshenkilö 2000-luvun 1. vuosikymmenen ajan (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Yhdistystoiminta ja  hallitustyöskentely 2000-luvulla 
 • Yleiseurooppalaista sosiaaliturvaa ja hallintoa kohti -kurssi 1.-2.10.1991 (Kuopion kesäyliopisto)
 • Ylioppilastodistus 31.5.1980 (Ylioppilastutkintolautakunta)
 • Yrittäjyyden Talo – oppimisympäristössä mukana 2004-2006 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Yrityksen perustaminen -opintojakso ("Yritys hyvä kymmenen") 2 ov 10.3.1994. (Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskus.)