TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

1.6.2019

OSAAMISEN KEHITTYMINEN

Oman opettajan ja tuotekehitysosaamiseni olen saanut opiskelemalla, osallistumalla ja ennen kaikkea itse ja yhdessä tekemällä. Olen seuraavaan listannut asioita joista ja joissa olen oppinut ja opin –  menneisyydessä, nyt ja tulevaisuudessa. Oman tuotekehityspalveluni kärki on toki kokemusta rajatumpi, mutta väitän että monipuolisuus tekemisessäni ja yhteistyössä näkyy.

 • Apulaislastenvalvojan, lastenvalvojan ja toimistotyöntekijän sijaisuus 1.6.-31.7.1983 (Porin kaupungin lastenshuoltolautakunta)
 • e-Oppimisen laadunkehittäjä koulutus, 20.9.-15.12.2013 (Hämeen ammattikorkeakoulu)
 • Facebookin hyödyntäminen asiantuntijuuden kehittämisessä, verkostoitumisessa ja markkinointiviestinnässä ammatinharjoittajana
 • Digimentorina toimiminen 2018- (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Digisosiaalityön-oppimisverkosto 2019- (Pelastakaa lapset ry:n koordinoima)
 • Flowerhat – tapahtumakonseptin kehittäminen ammatinharjoittajana
 • Google-oppimisympäristöön perehtyneisyys
 • Hallinto-oikeuden approbatur-arvosana 5.11.1984 (Turun yliopiston varanootarin tutkintovaatimusten mukaisesti, Länsi-Suomen kesäyliopisto)
 • Harjoittelijana Turun sosiaalitoimessa, 2 jaksoa, sosiaalityöntekijän tutkinnon suorittamisen yhteydessä (Turun yliopisto)
 • Johtajuus ja yrittäjyys-opintojen opettajana (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Joukkueenjohtajana toimiminen  jalkapallossa tyttöjen joukkueessa (Turun nappulaliiga)
 • Katurakennushommissa 1980-luvulla
 • Kasvatustieteen Approbatur-arvosana 15 ov 5.6.1992. ( Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
 • Kirjaamisvalmentajien koulutus 1.10.-22.10.2019 (THL, Kansa-koulu2-hanke ja Socom Kaakkos-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)
 • Kokemusta tiimivalmentajana (Turun ammattikorkeakoulussa)
 • Kokemusta yksilövalmentajana (Turun ammattikorkeakoulussa)
 • Kupittaan#Risteysasema, oppimisympäristö-konseptin rakentaminen (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Käänteinen oppiminen -pedagogiikan yhtenä pioneerina toimiminen syksystä 2015 alkaen (Turun ammattikorkeakoulussa)
 • Laillistettu sosiaalityöntekijä 2017- (Valvira)
 • Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan täytäntöönpanon sovittelija 1996-2000 (Kaarina ja Liedon kunta)
 • Lastenhuollontarkkaajan viransijaisuudet 12.12.1983-1.9.2014 välisenä aikana (Porin kaupungin lastenshuoltolautakunta)
 • Lehtori 1.8.2000- (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Leikinohjaajana 2 kesää 1970-luvulla
 • Lukion päästötodistus 31.5.1980 (Länsi-Porin lukio)
 • Luottamusmiesten peruskurssi 16.-18.11.1994. (Akava ry.)
 • Luottamusmiesten jatkokoulutus 22.-23.4.1997. (OAJ ry.)
 • Maatalousyhtymässä päävastuullisena toimiminen 2000-luvulla
 • Metsän ojistusmittaustehtävissä 1980-luvulla
 • Monkey – oppimisympäristö toinen kehittäjistä (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Opettajan pedagogiset opinnot 30.5.1995 (Helsingin sairaanhoito-opisto)
 • Opettajatuutorin jatkokoulutus 1 ov  4.2.-7.4.2004 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Osuuskunta Multipotentian valmentajana (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Opettajatuutorin jatkokoulutus (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Opiskelijapalveluiden myyminen 2006-2019 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Opiskelijatuutorina toimiminen 1983 (Turun yliopisto)
 • Palvelutoiminnan kehittämistä
 • Päätoiminen tuntiopettaja 1.9.1990-31.7.2000 (kaarinan sosiaalialan oppilaitos)
 • Reservialiupseerikoulu 19.3.1981 (Turun ilmatorjuntapatteristo, res. kersantti)
 • Rikos- ja riita-asioiden vapaaehtoissovittelija 1990-luvulla (Turun sosiaalikeskus)
 • Second Life opetuskäytön jatkokurssi 7.11.2011-2.1.2012 (Turun ammattikorkeakoulun Agricola-ohjelma ja Tmi Helmilaakeri)
 • Sijoitustoimintaa 2010-
 • Sosiaalialan koulutusohjelmapäällikkö 1.11.1997-31.7.1998 (Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulun suunnitteluorganisaatio)
 • Sosiaalialan koulutusohjelmapäällikkö 1.8.1998-31.7.2000 (Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu)
 • Sosiaalialan koulutusohjelmapäällikkö 1.8.2000-31.12.2003 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Sosiaali- ja teveydenhuollon tietohallinnon TtM-opiskelija 2004- (Itä-Suomen yliopisto)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 20 ov 16.12.2002-13.12.2003 (Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus)
 • Sosiaalisihteerin viransijaisuus 25.10.1989-31.8.1990 (Vahdon kunta)
 • Sosiaalitarkkailijan sijaisuudet lastensuojelussa 14.4.1986-20.10.89 välisenä aikana (Turun kaupungin sosiaalikeskus, lasten- ja nuortenhuoltotoimisto)
 • Taimitarhatyöntekijä 27.5.-30.8.1985 (Puutarha-Harka)
 • Tietoverkkojen vuorovaikutteiset oppimateraalit -koulutus 17.2.-21.11.1997 (Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus)
 • Tietoverkot oppimisympäristönä – Monimuoto-opetuksen suunnittelu ja oppimateriaalin laatiminen 7 ov - koulutus 1.2.-10.12.1999 (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
 • Tilintarkastajana asunto-osakeyhtiössä 1990-luvulla (As Oy Harakkakallio)
 • Tilintarkastajana Squash-seurassa 1970-luvulla (Ilvesmeri Squash Club)
 • Tukialus – oppimisympäristö 2006-2017 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Tuotekehittäjän ammattitutkintoon valmistavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuminen 14.3.2011.-31.12.2012 (Raision oppisopimustoimisto) 
 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 5.12.2012 (Tuotekehitystyön tutkintotoimikunta ja Verutum Oy)
 • Turku AMK:n TKI-hanke: VR Fast Truck 2020-. Projektityöntekijänä.
 • Turku AMK:n TKI-hanke: Activage. Projektityöntekijänä 2017-2018
 • Turku AMK:n TKI-hanke: SOHVI. Projektityöntekijänä. 2012
 • Twitterin hyödyntäminen asiantuntijuuden kehittämisessä, verkostoitumisessa ja markkinointiviestinnässä 2011 (Ammatinharjoittajana)
 • Työelämäprojekti-oppimisen kehittäminen 2004- (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Valtakunnallinen sosiaalialan oppilaitosten opettajien koulutustapahtuma 23.-24.11.1990 (Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, täydennyskoulutuskeskus)
 • Valtiotieteen maisterin tutkinto 3.5.1989 (Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
 • Varsinais-suomalainen sosiaalialan yritysverkostotoiminta 2015- (Ammatinharjoittajana)
 • Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu, johtoryhmän jäsen 1998-2000
 • Varhaisnuoriso-ohjaajakoulu 20.5.-5.6.1980 ( Porin kaupungin nuorisolautakunta)
 • Verkko-oppimisen ja verkkotutkinnon kehittäminen 1997- (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Verkko-opetuksen koordinaattorina toimiminen 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Versoja – oppimisympäristön valmentajana toimiminen 2017- (Turun ammattikorrkeakoulu)
 • Viivi-Akatemia – tiimioppimisympäristön kehittäminen 2015-2017 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Virtuaaliammattikorkeakoulussa toimiminen, yhteyshenkilö 2000-luvun 1. vuosikymmenen ajan (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Yhdistystoiminta ja  hallitustyöskentely 2000-luvulla 
 • Yleiseurooppalaista sosiaaliturvaa ja hallintoa kohti -kurssi 1.-2.10.1991 (Kuopion kesäyliopisto)
 • Ylioppilastodistus 31.5.1980 (Ylioppilastutkintolautakunta)
 • Yrittäjyyden Talo – oppimisympäristössä mukana 2004-2006 (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Yrityksen perustaminen -opintojakso ("Yritys hyvä kymmenen") 2 ov 10.3.1994. (Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskus.)