Language

3.9.2018

Viivi-Akatemia 2015-2017"Viivi-Akatemia tarina, muutosvisio ja -työ"  lähti liikkeelle keväällä 2015. 

Turun ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK) koulutukseen laadittu uusi opetussuunnitelma uusine sisältöineen ja rakenteineen mahdollisti ajatella oppimisympäristöä ja oppimista uudesta näkökulmasta. 

Sosionomi (AMK) koulutuksen johtaminen ja yrittäjyys opintokokonaisuuden opiskelua alettiinkin miettimään Juha Knuuttilan ja Kaarina Rajalan toimesta aivan uudesta näkökulmasta. 

Opetuksessa ja opiskelussa tapahtunut muutos vei johtamisen ja yrittäjyyden opinnot opiskelijalähtöiseen ja opiskelijaa kuuntelevaan tiimioppimisympäristöön, jossa ei vain tulla lähiopetukseen vaan opitaan yksilöllisesti ja tiimissä jakamalla, nokitusten tai verkko-oppimisympäristössä. 


"Viivi-Akatemian muutosvisiota" lähdettiin kevään 2015 suunnitteluvaiheen jälkeen toteuttamaan syksyllä 2015.

"Viivi-Akatemian ideologian kulmakivet" olivat:

1. Opiskelijan valinnanvapaus valita tiimiopiskelutapa joko verkko- tai lähiopiskeluversiona

Ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat. Toiset käyvät töissä, toisilla on lapsia tai jonkun asuinpaikkakunta on jostain syystä etäällä työkavereista. On myös ihmisiä jotka korostavat fyysisen läheisyyden merkitystä yhdessä tekemisen edellytyksenä. Siksi Viivi-Akatemissa tiimityötä voi tehdä  yhdessä samassa fyysisessä paikassa. Myös etäläsnäoloon ja digitaalisessa maailmassa tapahtuva työnteko on yhtä hyväksytty vaihtoehto. Työtehtävät ja yksilölliset tarpeet ratkaisevat.

2. Käännetyn oppimisen eli Flipped learning -idea

Urheilussakaan ei valmentaja pelaa tai harjoittele jääkiekkoilijan puolesta. Yhteiset tavoitteet määritellään. Peruskuntoa ja voimaa harjoitellaan yksilöllisesti kesäkuukaudet ja loppukesästä kokoonnutaan yhteen katsomaan missä mennään. Aloitetaan yhteinen harjoittelu ja kehittyminen yksilöllisesti rakennetun pohjan varaan ja päälle. Tätä tarkoittaa käytännössä myös käännetyn luokkahuoneen ja oppimisen filosofia.

3. Yksilöllisen osaamisen näyttäminen suullisissa tiiminäyttötilanteessa

Työelämässä ei omaa osaamista kirjoiteta essee-vastauksina paperille. Oma osaaminen näytetään asiakastilanteissa ja tiimityöskentelyssä asiakkaalle ja kollegoille. Osaaminen on oman ja ulkoisen arvioinnin kohteena. Mitä tiiviimmin tai helpommin osaan sanomiseni tai tekemiseni tiivistää ja paketoida, sitä paremmin työni hallitsen ja osaan. Viivi-Akatemiassa oma osaaminen näytetään. Näyttötapoja kehitetään kokoa ajan.

4. Opettaja valmentaa

Oman opiskelutavan valinta vaatii usein tukea ja ulkopuolista näkökulmaa. Käännetty oppiminen vaatii prosessin ohjausta, tavoitteiden asettamisen johtamista sekä yhdessä tekemisen ja oppimisen fasilitointia. Myös näyttöä ja näyttötilanteiden valmistelua pitää johtaa.

Kaikki edellä mainitut asiat vaativat opettajat aikaa ajatella, johtaa, suunnitella ja ennen kaikkea antaa palautetta. Luennoinnissa usein opettaja oppii eniten. Siksi Viivi-Akatemissa opettaja keskittyykin kaikkeen muuhuin kuin siihen.

    Lisää Turku AMK Viivi-Akatemian historiasta Facebookissa.

    Lue minun ja Kaarina Rajalan juttu Viivi-Akatemian kokemuksista Turku AMK Talk-lehdessä

    Miksi Viivi-Akatemia?

    Viivi kuvaa "eloissa ja ihanaa" ja niitä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yleensä ovatkin. Akatemia taas on paikka oppimiselle ja tiedolle. Siitä kaikki lähtikin ja niinpä Kaarinan ja Juhan uuden oppimisympäristön "nimeksi" keksittiin keväällä 2015 Viivi-Akatemia.   

    Nimi aina ohjaa toimintaa ja fiilistä ja siksi sitä käytettiinkin Juhan, Kaarinan ja opiskelijoiden keskuudessa erityisesti ensimmäisen lukuvuoden 2015-2016 aikana. Vuonna 2017 nimeä alettiin jättää taka-alalle, eikä sillä ole ollut asemaa Turun ammattikorkeakoulun virallisessa kielenkäytössä.