Language

5.12.2023

Oppimisympäristöjen muotoilu

Tämä sivu on on tarkoitettu oppimisympäristöjen tuotekehitystyöstä kiinnostuneille opettajille, ammattilaisille ja organisaatioille.

Sisällysluettelo

1. Aluksi
2. Tuotekehitys on aina yhteistyötä
3. Yrittäjyyden Talo 2005-2007
4. Tukialus
5. Monkey
6. Osk. Multipotentia
7. Viivi-Akatemia
8. Flowerhat
9. Sosionomi (AMK) verkkotutkinto
10. Kupittaan # Risteysasema
11. FONE eSosionomi
12. Sosiaalikoulu
13. Puistomäki EduRoom
14. Luokka 2026
15. EduSKY
16. SVR Campus 2026 
17. Lisätietoja

1. Aluksi

Olen Juha Knuuttila. Koulutustaustaltani olen valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä ja ammattikorkeakoulun opettaja. Suoritin tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon vuonna 2012. Olen impulsiivinen, tavoite ja tuloskeskeinen sekä käytännöllinen. Olen yrittäjähenkinen ja tuotekehitysorientoitunut. Ehkä siksi en ole tutkijan uralla vaan seison enempi tuotekehittäjä-propellihattujen joukoissa. Intohimonani on ollut pian 20 vuotta uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen.  Tämä teemasivuni kertoo oman tuotekehitystyöni historian sekä mitä ovat vuoden 2022 tuotekehitysprojektini. 

2. Tuotekehitys on aina yhteistyötä

En olisi ikinä lähtenyt oppimisympäristöjen tuotekehittäjän uralleni ilman inspiroivia ihmisiä. Siksi on aivan kohtuullista mainita tässä heitä nimellä. Täydennän listaa matkan varrella, mikäli heitä tästä puuttuu tai uusia tulee mukaan. 

Turun ammattikorkeakoulun tuotekehitysprojekteissani minua erityisesti ovat inspiroineet ja henkisesti tukeneet seuraavat henkilöt ja opiskelijat:  Risto Sinervo, Mauri Kantola, Reijo Bäckman, Timo Linnossuo, Virpi Kainulainen, Tapio Pääkkö, Sanna-Riina Rouvari, Joachim Ramström, Kaarina Rajala, Mikko Niemelä, Mary-Ann Kaukinen, Sannan Ojala, Pasi Junttanen, Mika Suutari, Sampsa Lindqvist, Marjo Joshi, Ahti Nyman, Mari Saarinen ja Pekka Qvist. Vuosien varrella palautetta, ideoita ja asiakasymmärrystä Turun ammattikorkeakoulun oppimisympäristöistä ovat antaneet Turun ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK), Fysioterapeutti (AMK), Toimintaterapeutti (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Tradenomi (AMK) ja Estenomi (AMK) opiskelijat.  Kiitos teille kaikille. 

3. Yrittäjyyden Talo 2005-2007 (Päättynyt toiminta)


Yrittäjyyden Talo oli minun ensimmäinen hyppyni oppimisympäristöjen kehittämiseen monialaisissa tiimeissä. Yrittäjyyden Talo oli Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut tulosalueen monialaisen projektioppimisympäristön pilotti. Idean isä oli Timo Linnossuo. Toiminta syntyi restonomi- ja kauneudenhoitoalan opettajien keskuudessa. Tähän kelkkaan itsekin hyppäsin mukaan. Yrittäjyyden Talossa opettajina olivat Timon ohella mukana Tapio Pääkkö, Virpi Kainulainen ja minä. Toimin mm. Ålands Hotel -projektin yhtenä valmentajista. Itse asiassa tänä päivänä mietin ja ihmettelen, miksi ajauduin projektiin mukaan. Ehdottiko esimieheni asiaa, pyysikö Timo minut messiin vai änkesinkö omatoimisesti joukkoon.


----

4. Turku AMK: Tukialus 2006-2017 
(Päättynyt toiminta)


Oppimisympäristö Yrittäjyyden Talon aloittamisen aikaan sosionomi (AMK) koulutuksessa ei ollut omaa koulutusohjelmakohtaista projektioppimisympäristöä. Jotta voitaisiin  tehdä jotain yhdessä ja toimia monialaisesti, pitää luoda myös oma suhde tekemäänsä asiaan ja ymmärtää mitä asialla on annettavaa esim. oman koulutusammatin oppimisympäristössä. Olikin otollinen aika perustaa sosionomi (AMK) opiskelijoiden oma Yrittäjyyden Talo, Tukialus.

Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelijoiden Tukialus-kehittäjäpalvelut teki työelämätoimeksiantoja vuodesta 2006 alkaen. Tukialus auttoi sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja niiden tärkeäksi kokemissa, Tukialukselta tilaamissa asioissa. Viimeiset Tukialus kevät 2017 toimeksiannot toteutettiin 2.1.-31.5.2017. ( Mm. Merikratos; Kulttuurin käsikirja - Rainasäätiö; Näkyy-hanke

Tukialus-valmentajina toimivat vuosien saatossa mm. Kaarina Rajala, Laura Närvi, Kari Viitanen, Anja Kuukasjärvi, Outi Kivinen ja Outi Linnossuo.

Tukialus toiminta - opintojakso TKI tutkimus- ja/tai palvelutoiminnan projektiharjoittelu 5 op - päättyi 2017, kun sosionomi (AMK) koulutuksessa perustettiin Meeri Rusin johdolla Versoja-palvelut. Versoja palveluiden vastuuopettajana toimi kahden vuoden ajan yliopettaja Eeva Timonen-Kallio. 2020-luvun vaihteessa Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi tulosalueella aloitti Sun hyvä elämä -klinikka. Tukialus kehittämispalvelut ja myöhemmin Versoja oppimisympäristöjen aikaisemmin toteuttama työelämäpalveluiden markkinointi ja myynti siirtyi klinikalle. Klinikalla sosiaali- ja kasvatusalan yksikön palveluvastaavana toimii yliopettaja Meeri Rusi.

Sosionomi (AMK) koulutuksessa tehdään vuonna 2022 edelleen TKI-projektiharjoittelujaksolla työelämän kehittämispalvelua. Toimeksiannot  tulevat Terveys ja hyvinvointi tulosalueen Sun hyvä elämä-klinikan kautta. Uuden opetussuunnitelman 2022 mukainen opintojakso TKI toiminnan harjoittelu palvelee vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja kasvatusalan yksikön TKI-hankkeiden opinnollistamista.

Lue lisää:  


Katso Tukialus - TÄYS 10! tallenne:
-----

5. Turku AMK: Monkey (Päättynyt toiminta) 


Yrittäjyyden Talo oppimisympäristöpilotin jälkeen Monkey oli Hyvinvointipalvelut-tulosalueen ensimmäinen ja viimeinen monialainen projektioppimisympäristö. Monkey-konseptin kehitimme yhdessä Timo Linnossuon kanssa Yrittäjyyden Talon ja omien oppimisympäristöjemme muotoilukokemusten ja - konseptin pohjalta. Aika harva muistaa, vielä harvempi tietää, että minä keksin tähän yhteyteen projektioppimiympäristön nimen, Monkey: Monialainen kehittäminen yhdessä. 

Toimin  itse usean vuoden ajan Monkey-projektien valmentajana. Monkey-toiminta kuihtui ja loppui kokonaan hyvinvointipalvelut tulosalueen fuusioiduttua terveysalan koulutusten kanssa ja muodostaen uuden Terveys- ja hyvinvointi tulosalueen.

Sun hyvä elämä -klinikan perustamisen jälkeen opiskelijoiden monialaista projektiyhteistyötä on aloitettu uudelleen 2020-luvun vaihteessa. 

Lue lisää: Monkey 

-----

6. Turku AMK:  Osuuskunta Multipotentia (Päättynyt toiminta)

Osk. Multipotentia

Monkey-toiminnan "hiipumisen aikaan" Terveys- ja hyvinvointi tulosalueella kokeiltiin opetuksen kehittämisprojektina monialaista opiskelijaosuuskuntaa. Osuuskunnan nimeksi tuli opiskelijatiimin päättämänä Multipotentia. Multipotentia valmentajana toimivat minun lisäkseni Mary-Ann Kaukinen ja Sari Asteljoki.

Turun AMK:n internet-sivuilla 2013.

"Osuuskunta MultiPotentia on hyväksytty kaupparekisteriin keskiviikkona 13.11.2013. Osuuskunnassa työskentelee fysioterapian, hoitotyön, sosiaalialan ja suun terveydenhuollon opiskelijoita.

Osuuskunta on saanut alkunsa Agricola-ohjelmassa, jossa kehitettiin innovatiivisia oppimisympäristöjä. Tavoitteena oli luoda osuuskunnan toimintamalli sosiaali- ja terveysalan opiskeluun. Valmentajat ja mahdolliset sisällönohjaajat hakivat eväitä suunnitteluun Jyväskylän Tiimiakatemiasta ja Salon Bisnesakatemiasta. Opiskelijoiden rekrytointi tapahtui keväällä 2013 ja ilmoittautumisia tuli kaiken kaikkiaan 13. Opiskelijoille järjestettiin kevään päätteeksi infotilaisuus."

Osuuskunnan toimintamallia sosiaali- ja terveysalan opiskeluun ei syntynyt. Osuuskunta toimi, se järjesti palvelutapahtumia. Opiskelijat oppivat yrittäjyyttä käytännössä ja teoriassa. Valmentajien saamat kokemukset projektissa vaikuttivat mm. sosionomi (AMK) ja toimintaterapeutti (AMK) koulutuksien omien oppimisympäristöjen kehitystyöhön ja opettaja-valmentajuuden kehitykseen.

Lue lisää: Multipotentia

-----

7. Turku AMK: Viivi-Akatemia (Päättynyt toiminta)

Viivi-Akatemia 2015-2017

"Viivi-Akatemian muutosvisio 2015-2017"Johtajuus ja yrittäjyys opiskelun muuttaminen käänteisen oppimisen mallin mukaiseksi ja opettajuuden muuttaminen valmentamiseksi yhdessä Kaarina Rajalan kanssa.
"Viivi" pääsi ensihoidon opettajien hellään huomaan lnnopeda messuilla Lemminkäisenkadulla😑


Lue lisää: Viivi-Akatemia 

-----

8. Turku AMK: FlowerHat (Ei toteutunut toiminta)
----

9. Turku AMK: 
 Sosionomi (AMK) verkkotutkinto (Palvelu käytössä)

Sosionomi (AMK) verkkotutkinto

Olen ollut mukana vuodesta 2016 alkaen kehittämässä Turun ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK) verkkotutkintoa. Olen toiminut ja toimin edelleen opettajatuutorina ryhmien  PSOSVS17, PSOSVS18, PSOSS19V, PSOSS20V ja PSOSS22V opiskelijoille. Olen ollut vuosina 2017-2019 Turku ammattikorkeakoulun verkkotutkintojen ydinryhmän jäsen sekä vuonna 2019 tulevaisuuden oppimisympäristöt, kehittämisryhmän jäsen. Tulevaisuuden oppimisympäristöt ryhmä tutustui ennen uuden Turku AMK:n verkko-oppimisympäristön tarjouspyynnön jättämistä tarjolla olleisiin erilaisiin oppimisympäristöihin.


Vuonna 2014 haastattelimme Sannan kanssa opiskelijoita siitä, millainen on tulevaisuuden oppimisympäristö. Meidän sekä Ruiskadun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden mietteitä kuulet ohesta.-----

10. Turku AMK: Kupittaan # Risteysasema. Sosiaalialan kohtaamisia Kupittaalla  (Konseptointivaiheessa).

Kehitän sosiaalialan yrittäjyyden työelämäoppimisympäristöä: sosiaalialan kohtaamisia Kupittaalla tapahtumia sekä työelämän kanssa yhdessä toteutettuja video- ja podcast oppimateriaaleja.


----

11. Turku AMK ja Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hanke:  FONE eSosionomi verkosto  (Ideointi ja konseptointivaiheessa)


-----

12. Juhan Sosiaalikoulu (Konseptointivaiheessa)


13. Puistomäki EduRoom (Palvelu toiminnassa)


Syksyn 2022 tuotekehitystyö


14. Turku AMK: Luokka 2026. (Ideointivaiheessa)

   
AMK:  Luokka 2026

----

15. EduSKY - Sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennus 5 op (Palvelu toteutuksessa)16 SVR Campus 2026

17 Lisätietoja