Language

3.12.2018

Sosionomi (AMK) opetuksen liiketoiminnan toimeksiantoja 2013-2019

Seuraavassa esimerkkejä opetuksen liiketoimintana myymistäni Sosionomi (AMK) opiskelijoiden työelämätoimeksinannoista.

Ikä- ja peliteknologian esittely Marttila kunnassa messuilla, henkilöstötapaamisissa sekä pelikonsolin hankita
 • Syksy 2019
 • Toteutus: Sosiaali- ja kasvatusalan yksikön opetuksen liiketoiminta (maksullinen)
 • Palvelun tuottaja: Turku AMK; Sosiaali- ja kasvatusala
 • Toimeksiantaja: Marttilan kunta
 • Ikä- ja peliteknologian esittely Marttila kunnassa messuilla, henkilöstötapaamisissa sekä pelikonsolin hankita
 • Tulokset: 
  • Messustandi ja sen markkinointi, 
  • henkilöstön opastamistilaisuudet ja 
  • pelikonsolin hankinnass avustaminen
Tietotekniikka-valmennukseen ja kassajärjestelmään perehdyttämiseen liittyvät liittyvien opaskirjat
 • Syksy 2019
 • Toteutus: Sosiaali- ja kasvatusalan yksikön opetuksen liiketoiminta (maksullinen)
 • Palvelun tuottaja: Turku AMK; Sosiaali- ja kasvatusala
 • Toimeksiantaja: Ote-Säätiö
 • Tietotekniikka-valmennukseen ja kassajärjestelmään perehdyttämiseen liittyvät  opaskirjat
 • Tulokset: 
  • Asiointi tietokoneen kanssa -opas
  • Kassajärjestelmän käyttö -opas
  • Älypuhelin-opas
  • Tietokoneen peruskäyttö -opas
 • Kuva/uutinen projektista Otesaation Instagram-tililtä
Virtuaalikulttuurin mahdollisuudet ikäihmisten palveluissa ja toimintakyvyn tukemisessa - Turun kaupunki, Ruusukortteli
 • Kevät 2019
 • Toteutus: Sosiaali- ja kasvatusalan yksikön opetuksen liiketoiminta
 • Palvelun tuottaja: Turku AMK; Sosiaali- ja kasvatusala
 • Toteutus: Verkkotutkinnon työelämäpalveluiden pilottiprojektina (pilotista eri peritty maksua)
 • Toimeksiantajana Turun kaupungin Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
 • Tulokset: 
  • Opaskirja ja -video turkulaisille ikäihmisille virtuaalikulttuurin mahdollisuuksista arjen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukena
Ikäteknologiaan peli ja virtuaalisovelluksiin tutustuminen - Marttilan ja Kosken kunta
 • Syksy 2018
 • Toteutus: Sosiaali- ja kasvatusalan yksikön opetuksen liiketoiminta (maksullinen)
 • Palvelun tuottaja: Turku AMK; Sosiaali- ja kasvatusala
 • Toimeksiantajina Marttilan ja Kosken kunnat
 • Ikäihmisille tarkoitettujen peli- ja virtuaalitodellisuussovellusten esittely kunnan työntekijöille ja ikäihmisille
 • Tulokset:
Pop-Up markkinointitapahtumat Turun keskustassa - Raina-säätiö
 • Syksy 2018
 • Toteutus: Sosiaali- ja kasvatusalan yksikön opetuksen liiketoiminta (maksullinen)
 • Palvelun tuottaja: Turku AMK; Sosiaali- ja kasvatusala
 • Toimeksiantajana Rainasäätiö
 • Raina-Säätiön ja Näkyy-hankkeen markkinointi ja esittely Pop-Up-tapahtumissa Turun kaupungin alueella
 • Tulokset:
Käyrän vankilan markkinointi
Missä tusinat? - Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
 • Syksy 2013
 • Toteutus: Sosiaalialan palvelutoiminta (maksullinen)
 • Palvelun tuottaja: Turku AMK; Tukialus
 • Toimeksiantajana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
 • 12-vuotiaiden aktiivisuuden lisääminen seurakunnan toiminnassa
 • Tulokset:
  • Valtakunnalliset seurakuntayhteydenotot, kysely, tulosten yhteenveto, analyysi ja esittely
  • Katso posteri
Muuta