Language

16.6.2017

eSosionomi ja kohtaamisen taito

eSosionomin toteutuksen suunnittelun yhteydessä olen yhä uudelleen törmännyt sanaan kohtaaminen.

Ilmassa on ollut monenlaisia kysymyksiä.

Miten varmistetaan aito kohtaaminen? Miten varmistetaan, että työntekijällä on kyky kohdata ihmistä? Onko verkkokoulutus tuhoamassa jotain sellaista mikä on saavutettu jokaisen valmistuneen kohdalla perinteisessä koulutuksessa? Olen kuullut myös puhuttavan aidosta kohtaamisesta! Millaista on se epäaito kohtaaminen?

Tässä aika monenlaisia kysymyksiä, joihin haluan saada vastausta. Oppimishaasteenani on kahlata läpi mm. seuraavia kysymyksiä tämän vuoden aikana

1) Mitä on kohtaaminen?

2) Mitä on riittävä ja tarkoituksenmukainen "kohtaamiskyvykkyys" sosiaali- ja terveysalan työntekijällä ja erityisesti sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneella?

3) Onko olemassa aidon kohtaamisen kriteerit? Jos on, miten nämä kriteerit voi saavuttaa ammatillisessa palvelusuhteessa?

4) Millainen ammattilaisen suorittama kohtaaminen on organisaation näkökulmasta tehokasta, mutta myös asiakkaan näkökulmasta hyvän palvelun tunnusmerkit täyttävää?

Palataanpa asiaan.

Haastan vuoden aikana eri yhteyksissä ihmisiä kohtaamaan minua ja toisiaan tämän kysymyksen tiimoilla.

Lue kaikki blogitekstit teemalla eSosionomi