TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

6.2.2015

NSOSTS13: Harjoittelun ohjaus K2015 A3 ja SYKSY A4 opintojaksoilla

HARJOITTELUN OHJAUS VERKKONEUVOTTELUVÄLINEELLÄ

Harjoittelun ohjaus toteutetaan A3 ja A4 harjoittelujaksoilla verkkoneuvotteluna, ja jos ohjaus ei jostain syystä onnistu verkkoneuvotteluna, puhelimitse.

PILOTOINTI

Kysymyksessä on pilotointi, johon lähdetään opettajien, opiskelijoiden olemassa olevan osaamisen ja työpaikan halukkuuden perusteella. Ja siksi ohjaus tulee sopia

SKYPE-OHJELMISTO

Ensisijaisena verkkoneuvotteluvälineenä käytetään   Skype-ohjelmistoa. Erikseen voidaan sopia myös osaamisen ja mahdollisuuksien mukaan muista ohjelmistoista: Facetime, Hangout, Optiman videochat

KOKEMUKSIA VIDEONEUVOTTELUVÄLINEEN KÄYTÖSTÄ TYÖPAIKAN OHJAUSKESKUSTELUSSA
 • Juha: K12 ryhmän A4 harjoittelu, 50% käytettiin
 • Kaikissa verkkoneuvotteluissa käytettiin Skypeä, muuten puhelinneuvottelu
 • Kaikki kokivat verkkoneuvotteluyhteyden ja vuorovaikutuksen luontevaksi
 • Puhelinneuvottelussa: ei näe ohjaajan ja opiskelijan vuorovaikutusta, ohjaaja jää kasvottomaksi
 • Tasapuolisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen ei katsekontaktinkanssa suju yhtä helposti kuin näköyhteydellä
HUOMIOITAVAA
 • Varaa ohjaajan kanssa verkkoneuvotteluun "sosiaalisesti"sopiva tila, sekä opettajan että opiskelijan yksityisyyden suoja
 • Varaa ohjaajan kanssa verkkoneuvotteluun "fyysisesti sopiva tila" ohjelma, mikrofoni, kuulokkeet ja kaiuttimet
 • Jos epävarmuutta sinulla ja ohjaajalla asiasta, ota yhteyttä asiasta tuutoriisi
TOIMENPITEET HARJOITTELU ALKAESSA
 • Ota asia puheeksi heti harjoittelujakson alkaessa
 • Päätä yhdessä ohjaajan kanssa laite ja ohjelma, jonka kautta verkkoneuvotteluyhteys hoidetaan
 • Varaa opettajalle sopiva ajankohta 30-45 minuuttia ja varmista opettajan tunnus Skype yhteyden luomista varten
 • Jos kysyttävää, ole yhteydessä heti jakson alkaessa opettajaasi