Language

19.1.2015

Opetus- ja sosiaali- ja terveysalan vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita tammikuussa 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet
 • Ammattipätevyyden tunnustaminen
 • Esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi
 • EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut
 • Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta ja poissaolo-oikeutta koskevat säädösmuutokset
 • Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen
 • Nuorisolain uudistaminen
 • Varhaiskasvatuslaki
Sosiaali- ja terveysministeriön vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet
 • Itsemääräämisoikeuslaki
 • Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköi- sestä käsittelystä
 • Perhehoitolainsäädännön uudistus 
 • Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus
 • Tartuntatautilain kokonaisuudistus
 • Terveydenhuollon ammattihenkilölain muutos (laillistamismenettely ja valvonta)
 • Terveydensuojelulain muuttaminen