Language

8.9.2014

7081094 opintojakson Juhan osuuden suoritusohjeita 8.9.2014

  • Mobiilioppimateriaalissa on opiskelusisältöjen lisäksi paljon ohjausmateriaalia
  • Materiaalin alusta löytyvät toteutusjaksojen toteutussuunnitelmat
  • Materiaalin lopusta löydät ohjeita tenttimiseen, tenttivinkit, opiskelijoiden suorituslistat, korvaavat tehtävät ja ohjeet tehtävien palautukseen
  • Kaiken kaikkiaan mobiilioppimateriaali on opintojakson tärkein oppimateriaali