Language

28.8.2014

Oppariko vuonna 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian alueella?

Yleistä sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiasta

  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa kehitetään tänä päivänä tietoteknologian hyödyntämistä palvelujen järjestämisessä. Sosiaalihuollossa on omat kehittämishaasteensa, vaikka myös yhteistä kehittämistyötäkin tehdään. 
  • Sosiaalialan tietotekniikan hyödyntämistä kehitetään mm. seuraavilla alueilla: tiedohallinta ja tietojohtaminen(esim. asiakastieton käsittely), asiakkaiden sähköiset palvelu (mm. verkkoneuvotteluteknologin hyödyntäminen palveluissa), ammattilaisten sähköiset palvelut (osaamistietokannat, konsultaatio) ja hyvinvointiteknologia.
  • Kaikkia edellisiä alueita on mahdollista tarkastella asiakasryhmä tai palvelutehtävänäkökulmista (esim. lastensuojelu, päihdetyö tai vaikka ikäihmisten palvelut. Erityisesti ikäihmisten palveluissa tietoteknologian hyödyntämisen kehittäminen on hyvin laaja ja kansainvälinenkin
  • Opinnäytetyön ideasi jalostamisessa
  • Vinkkien antamisessa
  • Oman työelämäverkostoni hyödyntämisessä: mm. avainhenkilöiden ja organisaatioiden löytämisessä sekä opiskelijan ja työpaikan yhteen saattamisessa
  • Eli otapa rohkeasti yhteyttä, vaikka ideasi olisi kuinka raakilekin

Jos aihealue kiinnostaa, voi auttaa sinua useassakin asiassa

Ota yhteyttä