TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

9.3.2010

A4 Harjoittelupaikan valinnan ohjeet ja vihjeet k2010

Oppimistavoitteista
Opintokokonaisuus: 1) Palvelujen tuottaminen, 2) johtaminen ja 3) kehittäminen

 1. Nähdä, koettava ja opittava miten palvelua tuotetaan kunnan yksikössä, järjestössä tai yksityisessä yrityksessä. Tutustutaan mm. palvelun kokonaisuuteen, asiakkaisiin, eri tuotteisiin, hintoihin, kustannuksiin, markkinointiin, viestintään, tiedon hallintaan.
 2. Nähdään, koetaan ja opitaan mitä ovat johtajan tehtävät, miten hoidetaan mm. henkilöstöhallintoa, taloushallintoa,
 3. Nähdään, koetaan ja opitaan miten kehitetään, mm. osaamisen kehittäminen, laadunhallinta, työprosessien kehittäminen ja työn vaikuttavuuden kehittäminen arviointi 


Ohjaus työpaikalla pitäisi olla

 1. Ohjaajaksi lähiesimies tai vastaava
 2. Oman A4 opsin, oman hopsin ja tavoitteiden merkitys korostuu erityisesti jos ohjaaja onkin joku muu kuin esimies
 3. Teillä on OIKEUS VAATIA A4 tavoitteiden mukaista harjoittelua myös jos ohjaajaksi olisi määritelty lähihoitaja!!! 


Tekeminen työpaikalla

 1. Opintojakson A4 tavoitteiden mukaista
 2. Esimiehen tekeminen ja vastuulla olevien asioiden kanssa tekemistä
 3. Rajoitetusti asiakastyöhön osallistumista, esim. jos kuuluu esimiehenkin toimenkuvaan tai muuten perusteltua 


Mitä tulee välttää harjoittelupaikkaa valitessa

 1. Lähteä liikkeelle "minä ja asiakastyö orientaatiolla"?
 2. Tavoitella harjoittelupaikkaa "tämäkin olisi hyvä nähdä orientaatiolla"?
 3. Jos valita pitää, mielummin vieraan sektorin esimiestyössä kuin vanhan tai uuden asiakasryhmän asiakastyössä. Teillä on kuitenkin opin noissa laaja-alainen orientaatio. A4 oppimistavoitteet ovat kuitenkin ainutlaatuiset. 


Esimerkkejä hyvistä harjoittelupaikoista

 1. Varhaiskasvatusihmisille: (Päiväkodin johtaja), perhepäivähoidon ohjaaja, päivähoidon aluejohtaja tms.
 2. Lastensuojelu: Lastenkodin johtaja, kunnalla tai yksityisellä, perhetyön johtava ohjaaja
 3. Vanhustyö: Vanhustyön ohjaaja, kotipalvelun ohjaaja, avopalveluohjaaja, vanhainkodin johtaja, palvelukeskuksen johtaja
 4. Päihdetyö: Päihdeyksikön johtaja ja esimies
 5. Kehitysvammaisten erityishuolto ja vammaispalvelut: asuntolan johtaja / esimies, toiimintakeskuksen johtaja / esimies, vammaisjärjestön esimies, projektipäällikkö
 6. Mielenterveystyö: Järjestön toiminnanjohtaja, projektipäällikkö
 7. Yleinen sosiaalihuolto: Pienen kunnan sosiaalitoimisto, sosiaalityö ja sosiaalijohtaja/sosiaalityöntekijän työ
 8. Projektipäälliköiden tehtävät hankkeissa
 9. Järjestöjen toiminnanjohtajat


Hakekaa ja googlettakaa harjoittelupaikkoja AKTIIVISESTI kuntien, järjestöjen jne. sivuilta. 

Sieltä ne parhaiten löytyy.