Language

19.11.2006

A4 Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen osaamistavoitteet

Hyvinvointipalveluiden tuottaminen, kehittäminen ja yrittäjyys
 • Erilaiset sosiaalipalveluiden tuottamisen mallit
 • Sosiaalipalveluiden kehittäminen ja innovaatiotoiminta
 • Järjestöt sosiaalipalveluiden tuottajina 
 • Yrittäjyys ja yrittäjänä toimiminen sosiaalialalla, yritystoiminnan ja yrityksen talouden perusteet
 • Laadunhallinta ja laadunhallinnan perusteita sosiaalialalla
Sosiaalialan tietohallinto, tietojohtaminen ja viestintä
 • Sosiaalialan tietotekniikka, tietohallinta ja tietojohtaminen 
 • Sosiaalialan viestintäosaaminen
 Kuntien hallinto, johtaminen ja talouden suunnittelu
 • Kunnallishallinnon perusteet
 • Asiakkaan oikeusturva julkishallinnossa ja sosiaalipalveluissa
 • Sosiaalihuollon hallinto, suunnittelu, talous ja johtaminen kunnassa 
Palvelutoiminnan projekti
 • Palvelun myyminen ja hinnoittelu
 • Sopimusosaaminen
 • Projektiosaaminen
 • Markkinointiosaaminen
 • Yrittäjyysosaaminen
 • Sosiaalialan kehittämishankkeessa, yhteisön palvelutoiminnassa tai markkinointitehtävissä toimiminen
 • Tuotteistamisosaaminen
Monialainen kehittäminen ja yrittäjyys 
 • Verkostoitumisosaaminen
 • Monialainen yhteistyö ja yhteistyön haasteet
 • Hyvinvointipalveluiden monialainen innovaatiotoiminta