Language

12.1.2024

Varhaiskasvatuksen sosionomin kompetenssit

Tärkeää tietoa varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisen ja ammatti-identiteetin näkökulumasta. Jos olet suuntautumassa varhaiskasvatukseen, tutustupa. Kompetenssit on päivitetty ja hyväksytty Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston (SOAMKn) varhaiskasvatuksen alatyöryhmässä 27.11.2023. Hyväksytty SOAMKn työvaliokunnan kokouksessa 12.12.2023.

Kuva: Pixabay