Language

28.10.2023

Millainen on laadukas verkkoneuvotteluvälineellä toteutettu verkko-opiskelukohtaaminen?

Sisällysluettelo

1 Minä verkko-opettajana
2 Verkkoneuvottelusta kohti virtuaalimaailman kohtaamisia
3 Laadukas verkkoneuvottelukohtaaminen 
3.1 Tekniikka
3.2 Fyysinen verkko-opiskelun ympäristö
3.3 Videoneuvottelun toteuttaminen
4 Hyvät tavat kuuluvat myös verkkoneuvottelutilanteeseen
Mitä minä odotan omassa opetuksessani verkkokohtaamiselta

1 Minä verkko-opettajana

Olen toiminut Turun AMK:n sosiaali- ja kasvatusalan yksikön sosionomi (AMK) verkkotutkintoryhmien opettajana ja opettajatuutorina syksystä 2017 alkaen. Opetukseni on ollut sinä aikana verkkotutkintoryhmissä lähes kokonaan vuorovaikutteista ja käänteisen opiskelu ja oppimistapaan perustuvaa Zoom verkkoneuvotteluympäristössä. Olenkin koonnut seuraavaan ajatukseni, kokemukseni ja vinkit verkko-opiskelijalle hyvä verkko-opiskelukokemuksen tueksi

2 Verkkoneuvottelusta kohti virtuaalimaailman kohtaamisia

 • Laadukas verkkoneuvottelukohtaaminen on vuonna 2022 verkkotutkinto-opiskelijan sosiaalinen ja sosiaalisin oppimisympäristö
 • Kohtaaminen verkkoneuvotteluympäristössä on laadukasta, kun se on mahdollisimman identtinen perinteisen luokka-/lähikohtaamisen kanssa: kasvot, kasvojen ilmeet ja eleet erottuvat selkeästi sekä puhujan ääni kuuluu selkeästi ja  katkeamattomana keskustelijan kanssa.
 • Kohtaaminen verkkoneuvotteluympäristössä on laadukasta, kun se voidaan toteuttaa teknisesti ja pedagogisesti niinkuin se on suunniteltu toteutettavan.
 • Laadukkainkin verkkoneuvottelukohtaaminen on vasta yksi askel kohti vuorovaikutteisia, yhteisöllisiä ja osallistavia verkko- oppimisympäristöjä.
 • Virtuaalimaailma tuo jo lähivuosina aivan uusia elementtejä ja mahdollisuuksia uudenlaiseen verkkokohtaamiseen

3 Laadukas verkkoneuvottelukohtaaminen

3.1 Tekniikka
 • Opiskelijan tietokone on 1-3 vuotta vanha.
 • Mobiililaitteilla toteutettu verkkoneuvottelukohtaaminen ei yleensä täytä laadukkaan kohtaamisen kriteereitä. Usein opiskelija on tällöin liikkeessä, verkkoyhteys saattaa yllättäen katketa ja tiedostojen ja oman kuvan jako ei tunnu onnistuvan.
 • Sinulla täytyy olla sellainen puhelinverkko-operaattorin verkkoyhteys, jonka verkon toiminta on vakaata kotisi ympäristössä. Jos ongelmia, suosittelen sellaiseen vaihtamista heti kun se on mahdollista.
 • Opiskelija tulee käyttää kuuloke-mikrofonia.
 • Opiskelijalla on mielellään kannettavaan tietokoneeseen yhdistetty ulkoinen näyttö. Se helpottaa mm. tiedostojen jakotilannetta tiedostojen katsomista. Isolla näytöllä kokoukseen osallistujat näkyvät myös selvemmin.
 • Opiskelutilan valaistus on sellainen, että opiskelijan fyysinen olemus ei poikkea perinteisestä tapaamisesta, esim. varjot tai kasvojen valaistus.
3.2 Fyysinen verkko-opiskelun ympäristö
 • Opiskelijan opiskelupaikka on oltava rauhallinen: koti tai työhuone.
 • Työpaikalla tai työmatkalla toteutettu verkkoneuvottelukohtaaminen ei yleensä täytä laadukkaan kohtaamisen kriteeriä.
 • Opiskelutilassa ei tule olla muita ihmisiä.
 • Opiskelutilannetta ei häiritse esim. kissa, koira tai lapsenhoito.
3.3 Videoneuvottelun toteuttaminen
 • Opiskelijalla tulee olla katsekontakti tietokoneen kameraan.
 • Opiskelija täytyy pitää kameran päällä aina kuin ryhmä kohtaa toisensa näytöllä kokonaisuudessa tai pienryhmissä.
 • Opiskelijan fyysinen asento on oltava aktiivinen, se viestii aktiivisuudesta, vuorovaikutuksesta ja kunnioituksesta muita kohtaan. Huomioit muut ja olet heidän käytössään. Makuuasento ei kerro opiskelutilanteen rentoudesta, vaan tarpeesta keskittyä voimien palauttamiseen.
 • Verkkoneuvottelukohtaamista ei häiritse ulkopuoliset tekijät, esim. muut ihmiset.
4 Hyvät tavat kuuluvat myös verkkoneuvottelutilanteeseen
 • Ole ajoissa, älä myöhästy. Verkko-opiskelutilanteeseen pätevät samat lainalaisuudet ja hyvän toiminnan ohjeet kuin lähitapaamiseenkin.
 • Saavu paikalle 5 minuuttia ennen verkkotapaamisen alkua. Silloin ehdit aina tarkastaa tietokoneen toimintasi. Otan jatkossa omissa verkkoneuvottelussa 5 minuuttia ennen aloitusta paikalla olevat opiskelijat sisään, jotta oman tekniikan ja yhteydet pääsee myös testaamaan.
 • Jos saavut myöhässä paikalle (opetus on jo alkanut), totta kai olet pahoillasi keskeytyksestä ja mainitset siitä. Minun verkkokokoustapaamisissani tullaan aina juhanmeeting-ympäristöön, jonne ei voi hipsiä ikäänkuin “takariviin hiljaisesti” automaattisesti. Tervehdin aina myöhässä tulijatkin, kuten nekin joiden kanssa olen aloittanut ajoissa.
 • Verkkoneuvottelutilanteesta poistutaan samalla tavalla kuin luokastakin, kerrotaan omasta poistumisesta, joko jo ennen opetuskerran alkua tai poistumishetkellä. Itse yritän muistaa varata tähän ajan aloituskeskustelussa.
 • Älä chattaile ainakaan minun tunneillani poistumisiasi, minun tunneillani saa kyllä puheenvuoron
Mitä minä odotan omassa opetuksessani verkkokohtaamiselta
 • Ollaan mukana vähintään 100% opiskeluhetkessä toisten kanssa.
 • Yleensä puhelimella opetustilanteeseen osallistuja on vähän niinkuin ulkokehällä, en suosittele. Olet usein yhteyksiesi katkeilemisen takia tilanteessa turhaan “silmätikkuna”.
 • Kamera ja ääni aina ja koko ajan päällä.
 • Mikäli et tähän edelliseen jostain syystä kykene, kerro siitä.
 • Tietokone yhteydet täytyy laittaa heti kuntoon, jos havaitset ongelmia. Turku AMK:lla on oma opiskelijapalvelu tällaisia tilanteita varten.
 • Älä käytä chattia, anna tilaa puheenvuoroille. Käytämme opintojaksojeni opetuksessa aina chatti sovitusti ja yhteisöllisesti.